Foto Larissa Zegveld

Forum Standaardisatie adviseert over interoperabiliteit en het gebruik van open standaarden. Voor veilig en vlot digitaal verkeer, verbetering van datakwaliteit en meer keuze in het aanbod van leveranciers.  De adviezen gelden voor de publieke sector als geheel en voor overheidsorganisaties in het bijzonder.

Larissa Zegveld,
voorzitter Forum Standaardisatie

“Open standaarden horen
bij de digitale ambities
van de overheid”

Foto Larissa Zegveld

“Open standaarden horen
bij de digitale ambities
van de overheid”

Forum Standaardisatie adviseert over interoperabiliteit en het gebruik van open standaarden. Voor veilig en vlot digitaal verkeer, verbetering van datakwaliteit en meer keuze in het aanbod van leveranciers.  De adviezen gelden voor de publieke sector als geheel en voor overheidsorganisaties in het bijzonder.

Larissa Zegveld,
voorzitter Forum Standaardisatie

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm