Tijdlijn

Forum Standaardisatie

2020

2020

Digitoegankelijkheid

23 september 2020 voor alle websites.

2019

Kamerbrief

Kabinetsreactie Inventarisatie Standaardisatie 15 november 2019

Portret Larissa Zegveld

2019

Larissa Zegveld nieuwe voorzitter van Forum Standaardisatie

2018

Wet digitale overheid

Bekijk ontwerpwetgeving

2018

Standaardwerken – het belang van verbinden

2016

Streefbeeld infor-
matieveiligheid

standaarden

Schreenshot website internet.nl

2015

Internet.nl

Op Internet.nl kan eenvoudig getest worden of uw internet up-to-date is. 

2014

De rijksoverheid ziet daadwerkelijk toe op naleving van haar pas-toe-
of-leg-uit-beleid rondom open-sourcesoftware en open standaarden.

2015

Motie Oosenburg

2012

Publicatie
Standaardwerken

2012

Eerste EU Rolling
Plan on ICT-
standardisation

2012

Uitgave van de bundel Interoperabel Nederland

2010

1e BOMOS-uitgave:

Beheer en ontwikkelmodel
Open standaarden.

2009

Internationaal netwerk
opgestart. Kick off in Amsterdam

Deelnemers: ca. 12 landen,
9 meetings in 5 jaar

2006 Oprichting Forum Standarisatie

2014

2008

2010

2012

2012

2013

2015

2020

Schreenshot website internet.nl

2016

2017

2017

2018

2007

2012

Portret Larissa Zegveld

Bekijk nieuwsartikel

2018

1e BOMOS-uitgave:

Uitgave van de bundel Interoperabel Nederland

2019

2009

Streefbeeld infor-
matieveiligheid

standaarden

2011

Eerste EU Rolling
Plan on ICT-
standardisation

2015

Rijksinstructie bij aanschaf ICT

Wet digitale overheid

Overheidsbrede werking 
Past toe of leg uit

2012

De rijksoverheid ziet daadwerkelijk toe op naleving van haar pas-toe-
of-leg-uit-beleid rondom open-sourcesoftware en open standaarden.

Internet.nl

Start EU Multistakeholder 
Platform on ICT Standardisation

Publicatie
Standaardwerken

Video:

Motie Oosenburg

Larissa Zegveld nieuwe voorzitter van Forum Standaardisatie

Digitoegankelijkheid

Monitor
Open Standaarden

Beheer en ontwikkelmodel
Open standaarden.

Internationaal netwerk
opgestart. Kick off in Amsterdam

Video:

Standaardwerken – het belang van verbinden

Deelnemers: ca. 12 landen,
9 meetings in 5 jaar

Op Internet.nl kan eenvoudig getest worden of uw internet up-to-date is. 

23 september 2020 voor alle websites.

Open Standaarden

In 2012 verscheen de eerste monitor Open Standaarden over 2011, in opdracht van het Forum Standaardisatie. Dit werd hiervoor verzorgd door het Programma NOiV.

Veilige e-mailcoalitie
Nederland

Waar Forum Standaardisatie de Nederlandse vertegenwoordiging verzorgt.

Tijdlijn

De video van Forum Standaardisatie over het gebruik van open standaarden heeft een zilveren Corporate Media & TV Award gewonnen op het internationale Festival van Cannes. De video maakt op leuke en herkenbare wijze duidelijk wat open standaarden nou eigenlijk zijn en waarom ze voor iedereen belangrijk zijn.

Forum Standaardisatie

2020

2019

Kamerbrief

Kabinetsreactie Inventarisatie Standaardisatie 15 november 2019

2006 Oprichting Forum Standarisatie

Met NLDIGIbeter een toegankelijkere, begrijpelijkere en persoonlijkere overheid.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm