Meten is weten

Forum Standaardisatie analyseert jaarlijks of overheden open standaarden toepassen. Hierbij wordt gekeken of standaarden worden uitgevraagd in aanbestedingen en of standaarden worden toegepast in de generieke overheidsvoorzieningen. Aanvullend rapporteert het Forum halfjaarlijks over het gebruik van informatieveiligheidstandaarden door met behulp van internet.nl overheidsdomeinen te toetsen.

Resultaten

Het open standaarden-beleid stelt dat overheidsorganisaties bij het eerstvolgende investeringsmoment van ICT-producten of diensten de relevante open standaarden dienen uit te vragen. Sinds 2011 analyseert Forum Standaardisatie daarom of open standaarden worden uitgevraagd in overheidsaanbestedingen en op welke manier. 

Aanvullend op het beleid sprak het Nationaal Beraad de ambitie uit 5 informatieveiligheidstandaarden versneld toe
te passen (DNSSEC, TLS, DKIM, SPF, DMARC).

Forum Standaardisatie analyseert jaarlijks of overheden open standaarden toepassen. Hierbij wordt gekeken of standaarden worden uitgevraagd in aanbestedingen en of standaarden worden toegepast in de generieke overheidsvoorzieningen. Aanvullend rapporteert het Forum halfjaarlijks over het gebruik van informatieveiligheidstandaarden door met behulp van internet.nl overheidsdomeinen te toetsen.

Meten is weten

80%
2018
2017
35%
Toename gebruik
informatie-
veiligheidstandaarden

Ondersteuning veilige e-mail standaarden
(begin 2018).

Flinke verbetering

Blauw: 
Alle standaarden uitgevraagd.

Grijs:
Geen standaarden uitgevraagd.

Oranje: 
Tenminste een deel van de relevante standaarden zijn uitgevraagd.

Tussen 2011 en 2017 is het percentage aanbestedingen waarin wordt gevraagd naar  open standaarden gestegen van 43% naar 81%.

Standaarden gevraagd
in aanbestedingen
 

Uitvraag open standaarden in aanbestedingen sinds 2014. In 81% van de ICT-inkoop wordt om open standaarden gevraagd.  

Flinke verbetering

Het open standaarden-beleid stelt dat overheidsorganisaties bij het eerstvolgende investeringsmoment van ICT-producten of diensten de relevante open standaarden dienen uit te vragen. Sinds 2011 analyseert Forum Standaardisatie daarom of open standaarden worden uitgevraagd in overheidsaanbestedingen en op welke manier. 

Aanvullend op het beleid sprak het Nationaal Beraad de ambitie uit 5 informatieveiligheidstandaarden versneld toe
te passen (DNSSEC, TLS, DKIM, SPF, DMARC).

Resultaten

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm