Aan de slag met open standaarden
Beslisboom ICT aanbestedingen
Regelhulp betrouwbaar-
heidsniveaus

Forum Standaardisatie heeft een handreiking en online tool (of regelhulp)  waarmee overheidsdienstverleners kunnen inschatten welk niveau authenticatiemiddel zij dienen toe te passen alvorens zij in overleg gaan met de middelenverstrekkers.

Wanneer moet je welke standaarden toepassen van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en waarom? Met de Beslisboom open standaarden kunnen organisaties de standaarden selecteren die voor hun situatie relevant zijn.

vragen per jaar
721

Heeft u vragen over open standaarden, neem contact met ons op. Dit kan per mail of telefonisch. Jaarlijks beantwoorden we ruim 700 vragen m.b.t. de aanschaf, toepassing of het beheer van open standaarden.

Contact

Ga naar Internet.nl

De website Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Internetgebruikers kunnen op een eenvoudig en geautomatiseerd checken of hun website, internetverbinding en e-mail en voldoen aan moderne, veilige internetstandaarden. Als één of meerdere standaarden niet up-to-date zijn, krijgt de bezoeker advies over wat er verbeterd kan worden.

Meet veiligheid met Internet.nl

Open ICT-standaarden (2016)

Standaardisatie,
wat is dat?

Standaardisatie en
beveiliging

Baten van standaardisatie

Kies één van onderstaande video's

Meer over NORA

NORA is een instrument voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het bestaat uit een set kaders en afspraken met betrekking tot de interoperabiliteit en kwaliteit van digitale dienstverlening. De toepassing van open standaarden is één van de centrale principes van de NORA.

Nederlandse Overheids 
Referentie Architectuur 
Aan de slag met open standaarden

Forum Standaardisatie heeft een handreiking en online tool (of regelhulp)  waarmee overheidsdienstverleners kunnen inschatten welk niveau authenticatiemiddel zij dienen toe te passen alvorens zij in overleg gaan met de middelenverstrekkers.

Regelhulp betrouwbaar-
heidsniveaus

Wanneer moet je welke standaarden toepassen van de ‘Pas toe of leg uit’-lijst en waarom? Met de Beslisboom open standaarden kunnen organisaties de standaarden selecteren die voor hun situatie relevant zijn.

Beslisboom ICT aanbestedingen
vragen per jaar
721

Heeft u vragen over open standaarden, neem contact met ons op. Dit kan per mail of telefonisch. Jaarlijks beantwoorden we ruim 700 vragen m.b.t. de aanschaf, toepassing of het beheer van open standaarden.

Contact

Ga naar Internet.nl

De website Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Internetgebruikers kunnen op een eenvoudig en geautomatiseerd checken of hun website, internetverbinding en e-mail en voldoen aan moderne, veilige internetstandaarden. Als één of meerdere standaarden niet up-to-date zijn, krijgt de bezoeker advies over wat er verbeterd kan worden.

Meet veiligheid met Internet.nl

Baten van standaardisatie

Standaardisatie en
beveiliging

Standaardisatie,
wat is dat?

Meer over NORA

NORA is een instrument voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het bestaat uit een set kaders en afspraken met betrekking tot de interoperabiliteit en kwaliteit van digitale dienstverlening. De toepassing van open standaarden is één van de centrale principes van de NORA.

Nederlandse Overheids 
Referentie Architectuur 

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm