Interne beheersing
voorbeelden
uit de praktijk

duimpje omhoog

Routekaart voor nieuwe websites

Het maken van duidelijke afspraken en procedures binnen de overheid rondom de registratie en oprichting van nieuwe internetdomeinen voorkomt problemen. Zo is het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een routekaart aan het opstellen voor iedereen binnen de organisatie die eraan denkt om een nieuwe website te lanceren. Een routekaart helpt potentiële website-eigenaars op de juiste weg. Men wordt zich hiermee bewust dat het goed beheer van een website meer is dan alleen de vormgeving en content. Door het borgen van regels over hoe om te gaan met het aanmaken van nieuwe websites, zullen websites vaker al vanaf de start voldoen aan veiligheids- en toegankelijkheidseisen. Dit voorkomt reparaties achteraf.


duimpje omhoog

Het is belangrijk dat binnen de organisatie de rol van de poortwachter is belegd. De wildgroei van internetdomeinen is mede te wijten aan het feit dat er geen zicht en sturing is op het proces van oprichting van onlinemiddelen. Net zoals een centraal overzicht maakt de poortwachtersfunctie het mogelijk om de registratie (en oprichting) van internetdomeinen in goede banen te leiden. Binnen de Rijksoverheid wordt de poortwachtersfunctie per organisatie ingevuld door de rol van de liaison, die in het Domeinnaambeleid is vastgelegd. De liaison heeft de taak om registratieverzoeken te beoordelen en door te geven aan de Dienst Publieke Communicatie (DPC) die het centrale overzicht heeft van de Rijksoverheid. De strikte liaison constructie blijkt het meest effectief: DPC gaat alleen in op de registratieverzoeken die via de liaisons zelf lopen en dus niet van een andere medewerker van de betreffende Rijksorganisatie.

De rol van de poortwachter

Interne beheersing
voorbeelden
uit de praktijk

voorbeelden
uit de praktijk

Routekaart voor nieuwe websites

Het maken van duidelijke afspraken en procedures binnen de overheid rondom de registratie en oprichting van nieuwe internetdomeinen voorkomt problemen. Zo is het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een routekaart aan het opstellen voor iedereen binnen de organisatie die eraan denkt om een nieuwe website te lanceren. Een routekaart helpt potentiële website-eigenaars op de juiste weg. Men wordt zich hiermee bewust dat het goed beheer van een website meer is dan alleen de vormgeving en content. Door het borgen van regels over hoe om te gaan met het aanmaken van nieuwe websites, zullen websites vaker al vanaf de start voldoen aan veiligheids- en toegankelijkheidseisen. Dit voorkomt reparaties achteraf.


duimpje omhoog
duimpje omhoog

Het is belangrijk dat binnen de organisatie de rol van de poortwachter is belegd. De wildgroei van internetdomeinen is mede te wijten aan het feit dat er geen zicht en sturing is op het proces van oprichting van onlinemiddelen. Net zoals een centraal overzicht maakt de poortwachtersfunctie het mogelijk om de registratie (en oprichting) van internetdomeinen in goede banen te leiden. Binnen de Rijksoverheid wordt de poortwachtersfunctie per organisatie ingevuld door de rol van de liaison, die in het Domeinnaambeleid is vastgelegd. De liaison heeft de taak om registratieverzoeken te beoordelen en door te geven aan de Dienst Publieke Communicatie (DPC) die het centrale overzicht heeft van de Rijksoverheid. De strikte liaison constructie blijkt het meest effectief: DPC gaat alleen in op de registratieverzoeken die via de liaisons zelf lopen en dus niet van een andere medewerker van de betreffende Rijksorganisatie.

De rol van de poortwachter

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm