Domeinportfolio beheer, voorbeelden
uit de praktijk

duimpje omhoog

Domeinnaamregister Dienst Publieke Communicatie

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoer van het domeinnaambeleid van de Rijksoverheid. Om een centraal overzicht te bewaren van al haar domeinen, maakt DPC gebruik van het Domeinnaamregister. In het Domeinnaamregister staan alle domeinnamen van de Rijksoverheid, optioneel aangevuld met sub domeinen waarvan DPC het monitoren waard vindt. Het Domeinnaamregister bevat karakteristieke kenmerken van domeinen zoals de DNS-beheerder, verantwoordelijke organisatie, liaison, gebruiksdoel en verschillende kwaliteitscriteria, zoals de testresultaten van Internet.nl. Door een centraal overzicht te bewaren, houden rijksoverheidsorganisaties grip op aspecten als veiligheid, kwaliteit en de levenscyclus van domeinen. De informatie in het Domeinnaamregister is beschikbaar voor rijksambtenaren of via de eigen liaison te verkrijgen.De domeinen in het register die een website als gebruiksdoel hebben (de rijksoverheidswebsites) worden iedere laatste donderdag van de maand bijgewerkt en gepubliceerd in het Websiteregister Rijksoverheid, inclusief bezoekcijfers en verschillende kwaliteitscriteria opgenomen, zoals de testresultaten van Internet.nl. Deze lijst websites wordt vaak gebruikt door organisaties om te controleren of al hun websites aan de wettelijke verplichtingen voldoen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van web archivering, de cookiewet en toegankelijkheid. Voor de AVG en de standaarden op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst is het organisaties aan te raden de totaallijst met alle domein(nam)en te raadplegen, omdat deze aspecten zich niet beperken tot uitsluitend de websites.


Binnen overheidsorganisaties heerst nog vaak het beeld dat er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voor het totale domeinportfolio. Een organisatie focust zich vooral op haar hoofddomeinen, zoals de websites en emaildomeinen die vaak de naam dragen en het merk zijn van de organisatie. De (denk)fout die dan wordt gemaakt is dat alle internetdomeinen, die geen onderdeel zijn van de ‘hoofd- en sub domeinen’ maar wel onder de organisatie vallen, niet dezelfde prioriteit krijgen of zelfs los van het geheel worden gezien. Door dit gebrek aan eigenaarschap is er onvoldoende inzicht waar alle internetdomeinen voor worden gebruikt en in welke mate internetdomeinen, bijvoorbeeld relevant, veilig en toegankelijk zijn. Overheidsorganisaties hebben overzicht over het bredere domeinnaamportfolio nodig om alle risico’s te kunnen beheersen. Alleen met een centraal overzicht is toezicht op het gehele domeinportfolio mogelijk en kan een overheidsorganisatie alle risico’s beheersen die van toepassing zijn op ieder internetdomein apart, en daarmee op het domeinportfolio in zijn geheel.

Gebrek aan inzicht

Domeinportfolio beheer, voorbeelden
uit de praktijk

voorbeelden
uit de praktijk

Domeinnaamregister Dienst Publieke Communicatie

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoer van het domeinnaambeleid van de Rijksoverheid. Om een centraal overzicht te bewaren van al haar domeinen, maakt DPC gebruik van het Domeinnaamregister. In het Domeinnaamregister staan alle domeinnamen van de Rijksoverheid, optioneel aangevuld met sub domeinen waarvan DPC het monitoren waard vindt. Het Domeinnaamregister bevat karakteristieke kenmerken van domeinen zoals de DNS-beheerder, verantwoordelijke organisatie, liaison, gebruiksdoel en verschillende kwaliteitscriteria, zoals de testresultaten van Internet.nl. Door een centraal overzicht te bewaren, houden rijksoverheidsorganisaties grip op aspecten als veiligheid, kwaliteit en de levenscyclus van domeinen. De informatie in het Domeinnaamregister is beschikbaar voor rijksambtenaren of via de eigen liaison te verkrijgen.De domeinen in het register die een website als gebruiksdoel hebben (de rijksoverheidswebsites) worden iedere laatste donderdag van de maand bijgewerkt en gepubliceerd in het Websiteregister Rijksoverheid, inclusief bezoekcijfers en verschillende kwaliteitscriteria opgenomen, zoals de testresultaten van Internet.nl. Deze lijst websites wordt vaak gebruikt door organisaties om te controleren of al hun websites aan de wettelijke verplichtingen voldoen, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van web archivering, de cookiewet en toegankelijkheid. Voor de AVG en de standaarden op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst is het organisaties aan te raden de totaallijst met alle domein(nam)en te raadplegen, omdat deze aspecten zich niet beperken tot uitsluitend de websites.


duimpje omhoog

Binnen overheidsorganisaties heerst nog vaak het beeld dat er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voor het totale domeinportfolio. Een organisatie focust zich vooral op haar hoofddomeinen, zoals de websites en emaildomeinen die vaak de naam dragen en het merk zijn van de organisatie. De (denk)fout die dan wordt gemaakt is dat alle internetdomeinen, die geen onderdeel zijn van de ‘hoofd- en sub domeinen’ maar wel onder de organisatie vallen, niet dezelfde prioriteit krijgen of zelfs los van het geheel worden gezien. Door dit gebrek aan eigenaarschap is er onvoldoende inzicht waar alle internetdomeinen voor worden gebruikt en in welke mate internetdomeinen, bijvoorbeeld relevant, veilig en toegankelijk zijn. Overheidsorganisaties hebben overzicht over het bredere domeinnaamportfolio nodig om alle risico’s te kunnen beheersen. Alleen met een centraal overzicht is toezicht op het gehele domeinportfolio mogelijk en kan een overheidsorganisatie alle risico’s beheersen die van toepassing zijn op ieder internetdomein apart, en daarmee op het domeinportfolio in zijn geheel.

Gebrek aan inzicht

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm