Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

“Informatie delen met en door de overheid, dat moet toch veilig en eenduidig kunnen als we slim samenwerken!”

Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie

“We zien in deze monitor dat op alle overheidsniveaus de groei doorzet, zo hebben bijvoorbeeld de Waterschappen een grote sprong gemaakt. Willen we de achterblijvers ook zover krijgen dan moeten we ze één op één benaderen. Het is goed om te zien dat ook voor de komende jaren de ambitie is uitgesproken om de informatieveiligheidstandaarden voor overheidswebsites naar een hoger niveau te tillen. Onze IV meting is daarbij het middel om de voortgang te meten en de problematiek inzichtelijk te maken. Daarom is de meting nu uitgebreid en testen we meerdere afspraken voor het beveiligen van e-mail en websites.”

Gerard Smits, Secretaris-directeur Het Waterschapshuis

Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie

“Informatie delen met en door de overheid, dat moet toch veilig en eenduidig kunnen als we slim samenwerken!”

Gerard Smits, Secretaris-directeur Het Waterschapshuis

“We zien in deze monitor dat op alle overheidsniveaus de groei doorzet, zo hebben bijvoorbeeld de Waterschappen een grote sprong gemaakt. Willen we de achterblijvers ook zover krijgen dan moeten we ze één op één benaderen. Het is goed om te zien dat ook voor de komende jaren de ambitie is uitgesproken om de informatieveiligheidstandaarden voor overheidswebsites naar een hoger niveau te tillen. Onze IV meting is daarbij het middel om de voortgang te meten en de problematiek inzichtelijk te maken. Daarom is de meting nu uitgebreid en testen we meerdere afspraken voor het beveiligen van e-mail en websites.”