Geanalyseerde aanbestedingen

Gebruik de onderstaande knoppen om alle onderzochte aanbestedingen te bekijken. U kunt zien welke relevante standaarden niet gevraagd werden, terwijl dat wel had gemoeten. Werkt u aan een soortgelijke aanbesteding als eentje uit onze steekproef? Gebruik deze lijst om te leren van uw voorgangers.

Rijk Gemeenten Provincies en waterschappen Overig

Kies:

Benieuwd naar uw organisatie?

Met onze steekproef zijn in totaal 72 aanbestedingen onderzocht. Soms leverde dat meer dan een aanbesteding op van dezelfde organisatie.  In het onderstaande overzicht zijn de onderzoeksresultaten van de Monitor Open Standaarden 2019 geclusterd voor een paar grote overheidsorganisaties. Zit uw organisatie erbij? Bekijk jullie eindscore.

Download:

Ministeries en rijksdiensten

Organisatie

Aanbesteding

Oordeel

Niet uitgevraagde relevante standaarden

Uitgevraagde relevante standaarden

Ministerie van Algemene Zaken

Het leveren en beheren van een emailmanagementvoorziening
voor het Platform Rijksoverheid Online (PRO), inclusief facultatieve dienstverlening rondom optimalisatie van het emailkanaal.

DNSSEC
ISO 27001/27002
IPv4 en IPv6
ODF
HTTPS en HSTS
TLS
DKIM
DMARC
SPF
STARTTLS & DANE
Open API spec.

PDF

Op de goede
weg (92%)

Ministerie van Algemene Zaken

Het overnemen van het beheer van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) van de huidige leverancier naar opdrachtnemer.

ISO 27001/27002
DNSSEC
Digitoegankelijk
OWMS
DKIM
DMARC
SPF
STARTTLS & DANE
OpenAPI spec.

HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
BWB
ECLI
JCDR
CMIS

Op de goede
weg (57%)

Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Diginetwerk is een stelsel van besloten netwerken, zonder afhankelijkheid van internet. Het KPS is de centrale verbinder van het Diginetwerk.

Digikoppeling
IPv4 en IPv6
ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS

Perfect (100%)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesHet vervangen van de applicatie (database, frontend + tools) die nu te vinden is op www.financiengemeenten.nl.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
DNSSEC
Digitoegankelijk
PDF

ODF
DKIM
DMARC
SPF

Op de goede
weg (64%)

Ministerie van Defensie

Het ontwikkelen van Offline Worldwide Imagery Basemap en het jaarlijks doorontwikkelen daarvan.

ISO 27001/27002
Geo

HTTPS en HSTS
TLS

Op de goede
weg (50%)

Ministerie van DefensieEen PoC en pilot voor de beproeving van een Enterprise Content Management (ECM) concept.

SAML
CMIS

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
ODF
PDF

Op de goede
weg (29%)

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

Toeleveranciers aan decentrale overheden ‘onboarden’ op het SimplerInvoicing netwerk zodat deze in staat zijn een eveneens op het netwerk aangesloten decentrale overheid een efactuur te sturen.

NLCIUS

PDF

Op de goede
weg (50%)

Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatEen partij die actuele data met betrekking tot RVV Verkeersborden op alle wegen in Nederland vergaart, verifieert, waar nodig verrijkt, opslaat en ontsluit. Binnen de scope vallen o.a. geordende verwerking en ontsluiting van data, inrichting van een database, verstrekking van de data als open data en beschikbaar stellen van een databestand dat kan worden bijgewerkt door gebruikers.

ISO 27001/2
Geo

HTTPS en HSTS
TLS
PDF
ODF
JCDR

Op de goede
weg (29%)

Ministerie van Financiën

Outsourcing van kantoorautomatisering.

ISO 27001/27002
TLS
HTTPS en HSTS
DNSSEC
PDF
SAML

IPv4 en IPv6
ODF
DKIM
DMARC
SPF
STARTTLS & DANE
WPA2 Enterprise

Op de goede
weg (46%)

NB: In de NvI zijn open standaarden
naderhand alsnog uitgevraagd.

Ministerie van FinanciënEen HR-SaaS-oplossing plus uitbesteding van personeels- en salarisadministratie.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
PDF
SAML

IPv4 en IPv6
DNSSEC
ODF
E-portfolio

Op de goede
weg (56%)

Belastingdienst

Programmatuur en diensten voor een EOMSOplossing (EOMS = Enterprise Output Management Solution). De EOMS-Oplossing dient te bestaan uit programmatuur (software) voor documentopmaak (inclusief technisch beheerdiensten), migratiediensten van bestaande documentstromen, en procesbesturing inclusief monitoring.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
PDF
XBRL
CMIS

ODF
Digikoppeling
DKIM
DMARC
SPF
Open API spec.

Op de goede
weg (50%)

BelastingdienstHet leveren, implementeren en gebruiksklaar opleveren van een Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS), inclusief beheer en onderhoud en het verrichten van diensten t.b.v. het Douane Laboratorium te Amsterdam. Het doel van het LIMS is het ondersteunen van het Laboratorium proces door onder andere het registreren van data van en rapporteren over laboratorium onderzoeken ten behoeve van uitgevoerde / uit te voeren controles.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
PDF
XBRL
CMIS

ODF
Digikoppeling
DKIM
DMARC
SPF
Open API spec.

Op de goede
weg (50%)

Belastingdienst

Een SaaS catalogus van Producten en Diensten gericht aan medewerkers van de Belastingdienst (opleidingen, trainingen e.d.), alsmede het Technisch beheer en onderhoud daarop, hosting en additionele diensten.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
DNSSEC
SAML

Digitoegankelijk
NL LOM
PDF
ODF
IPv4 en IPv6
STARTTLS & DANE
DKIM
DMARC
SPF

Op de goede
weg (36%)

Rijksdienst voor het WegverkeerDe complete Wifi dienstverlening extern afnemen zodanig dat Wifi op alle RDW-locaties in Nederland als een managed service wordt aangeboden. Onderdeel van deze aanbesteding is een volledige dienst die end-2-end de gewenste functionaliteit levert, inclusief de complete installatie, implementatie en onderhoud & support.

ISO 27001/27002
WPA2 Enterprise

DNSSEC
IPv4 en IPv6
HTTPS en HSTS
TLS

Op de goede
weg (33%)

Dienst Justitiële Inrichtingen

Elektronisch via een portal beschikbaar stellen van een ruim aanbod van digitaal psychologische tests/vragenlijsten en het genereren van rapportages over de uitslag van de tests ten behoeve van selectie, doorstroom en mobiliteit van personeel en potentiële kandidaten.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
SAML
PDF

DNSSEC
IPv4 en IPv6
Digitoegankelijk
Digikoppeling
E-portfolio
Open API spec.
DKIM
DMARC
SPF

Op de goede
weg (36%)

IUC-NoordHet leveren, installeren en onderhouden van een fullcolour hoogvolume rolprintoplossing en bijbehorende randapparatuur.

ISO 27001/27002
PDF

HTTPS en HSTS
TLS

Op de goede
weg (50%)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De housing en hosting plus het technische beheer van de infrastructuur van Directie Dienstverlening Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU).

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
DNSSEC

IPv4 en IPv6
Digikoppeling

Op de goede
weg (67%)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportHet Ministerie zoekt een nieuwe exploitant voor de Zorg Trust Service Provider (TSP).

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS

Digitoegankelijk
DNSSEC
IPv4 en IPv6
NLCIUS
PDF
STARTTLS & DANE
DKIM
DMARC
SPF
STUF

Op de goede
weg (23%)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het College ter Beoordeling van
veiligstelling van de informatie die zij onder haar beheer heeft. Men wil een eenmalige inrichting voor het monitoren van het netwerk van het CBG, en daarnaast een aantal ondersteunende diensten.

ISO27001/27002

HTTPS en HSTS
TLS
DKIM
DMARC
SPF

Op de goede
weg (17%)

Zorginstituut NederlandEen schaalbare Infrastructure as a Service (IaaS). Aanbestedende dienst wenst de diensten af te nemen tot en met het technisch beheer van de applicaties. Dit betekent dat de aanbieder verantwoordelijk zal worden voor het benodigde datacenter, het datacenter LAN, benodigde verbindingen, hardware, virtualisatielaag, server operating systems, etc.

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
ISO 27001/27002
SAM
LSPF
DKIM
DMARC
STARTTLS & DANE

Perfect (100%)

Zorginstituut Nederland

Telefonie en verwante diensten o.b.v. SIP trunk, inclusief Front Office applicatie.

IPv4/IPv6
ISO 27001/27002

HTTPS en HSTS
TLS
PDF

Op de goede
weg (40%)

Gemeenten, Gemeentelijke Regelingen en Veiligheidsregio’s 

Organisatie

Aanbesteding

Oordeel

Niet uitgevraagde relevante standaarden

Uitgevraagde relevante standaarden

scroll

Gemeente
AchtkarspelenDe levering, implementatie, instandhouding en beheer van de IC-applicaties Belastingen, Financiën (optioneel) BAG, Burgerzaken (inclusief BRP), GBA-V en VOA en het bijbehorende gegevens-distributiecentrum.

ISO 27001/27002
STUF
NLCIUS
ODF
PDF
XBRL

SPF
DKIM
DMARC
Digikoppeling
Digitoegankelijk
DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS

Op de goede
weg (43%)

Gemeente
Amsterdam

Een aanbesteding voor de verwerving van een nieuw personeels- en salarissysteem voor de gemeente Amsterdam in de vorm van een SaaSoplossing.

ISO 27001/27002
DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
SETU
CMIS
SAML

ODF
PDF
XBRL
SPF
DKIM
DMARC
Digikoppeling
Digitoegankelijk
E-portfolio

Op de goede
weg (44%)

Gemeente
Apeldoorn

Een loopbaanportal dat medewerkers in staat stelt regie te nemen over hun loopbaan.

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
SPF
DKIM
DMARC
STARTTLS & DANE

Digitoegankelijk
E-Portfolio
IPv4 en IPv6

Op de goede
weg (73%)

BAR organisatie

Levering, implementatie en onderhoud van een applicatie voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk met de benodigde
koppelingen voor het digitaliseren de Planning en Control cyclus, het digitaal publiceren van de begroting, digitaal inzichtelijk maken van uitvoering van de (beleids)doelstellingen en ontwikkeling van de budgetbestedingen.

HTTPS en HSTS
IPv4 en IPv6
ISO 27001/27002
PDF
TLS

ODF
DNSSEC
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (50%)

Gemeentelijke regeling
Veiligheidsregio
Brabant-Noord

De levering van een financieel systeem. De opdracht omvat het realiseren, implementeren, beheren en onderhouden van een SaaS oplossing die de processen op het gebied van Financiën en de informatiebehoefte ondersteunt.

HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
XBRL
CMIS
PDF

IPv4 en IPv6
NLCIUS
StUF
ODF
Digikoppeling
DNSSEC
SAML

Op de goede
weg (46%)

Gemeente Breda

Een vastgoedbeheersysteem. In het systeem is het gemeentelijke vastgoed, gebouwen en gronden met bijbehorende kadastrale percelen geregistreerd, met uitzondering van de openbare ruimte, en wordt het vastgoedbeheersysteem ingezet voor het beheer ervan.

HTTPS en HSTS
IPv4 en IPv6
ISO 27001/27002
PDF
TLS

ODF
DNSSEC
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (50%)

Gemeentelijk
regeling DCMR

De levering, implementatie en support van een nieuw Bodeminformatiesysteem (BIS). Voor acht gemeenten beheert de DCMR alle bodeminformatie.

ISO 27001/27002
SIKB0101
PDF
SAML

StUF
ODF
Digikoppeling
Geo
HTTPS en HSTS
TLS

Op de goede
weg (40%)

Gemeente
Den Helder

Het vervangen van haar financieel systeem. Onderdeel is het leveren van een SaaS oplossing on-premise, het implementeren en migreren naar het nieuwe systeem, en support.

HTTPS en HSTS
ISO 27001/27002
NLCIUS
StUF
PDF
TLS

Digikoppeling
DNSSEC
IPv4 en IPv6
XBRL
ODF
SAML

Op de goede
weg (50%)

GGD
Drenthe

De aanschaf van o.a. desktops, monitoren, laptops, chromebooks en bijbehorende accessoires als toetsenborden, muis, dockingstations, tassen e.d. voor Veiligheidsregio Drenthe.

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS

Geen (0%)

Gemeente
Edam-
Volendam

Het leveren en hosten van een nieuwe, goed functionerende, veilige en gebruiksvriendelijke website en het converteren van de opgeschoonde content van de huidige website en het verder met de contentmanager van de gemeente inrichten van de nieuwe website.

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
StUF

BWB
Digitoegankelijk
IPv4 en IPv6

Op de goede
weg (63%)

Gemeente Gooise Meren

De levering, installatie, implementatie en onderhoud van een online applicatie voor de ondersteuning van de Planning en Control (P&C) cyclus.

Digitoegankelijk HTTPS en HSTS TLS ISO 27001/27002 PDF

XBRL
DNSSEC
SAML
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (45%)

Gemeente
Groningen

Een raadsinformatiesysteem: een integraal digitaal vergadersysteem waarmee de raad bediend kan worden ten aanzien van de vergaderagenda’s, vergaderstukken, dat kan dienen als naslagwerk, dat de mogelijkheid biedt om diverse modules in onder te brengen etc.

ISO 27001/27002
StUF
PDF

Digikoppeling
Digitoegankelijk
DNSSEC
EML_NL
HTTPS en HSTS
TLS
BWB
JCDR
ODF
OWMS
SAML

Op de goede
weg (21%)

Gemeente
Heerle

Op basis van een modulaire SaaS-oplossing leveren, implementeren, onderhouden en beheren (updates) van een digitaal systeem voor parkeerproducten.

Digitoegankelijk
DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
StUF

IPv4 en IPv6
Geo
ODF
PDF
SPF
DKIM
DMARC
Digikoppeling

Op de goede
weg (43%)

ISHW
ICT samenwerking
Hoeksche Waard

De vernieuwing van de huidige Microsoft licenties inclusief de bijbehorende ondersteunende dienstverlening (Microsoft Software Assurance).

PDF
ISO 27001/27002

Geen (0%)

Veiligheidsregio
Kennemerland

Het leveren, realiseren, implementeren en onderhouden van een 'Generiek Zaaksysteem' inclusief DMS en een sjabloongenerator. De applicatie is voor intern gebruik.

Digikoppeling
HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
StUF
CMIS
ODF
PDF

DNSSEC
IPv4 en IPv6
SAML
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (57%)

Gemeente
Lelystad

Het beschikbaar stellen, implementeren, beheren en onderhouden van een zaaksysteem (ZS) met een geïntegreerd
documentmanagementsysteem (DMS).

HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
StUF
PDF
SAML
DKIM
DMARC
SPF

Digikoppeling
DNSSEC
IPv4 en IPv6
CMIS
ODF
STARTTLS & DANE

Op de goede
weg (60%)

Gemeentelijk belasting kantoor Locosensus - Tricijn

Een systeem voor de ondersteuning van het proces van heffen en innen van de waterschapsen gemeentebelastingen (inclusief gecombineerde belastingaanslagen) door de GBLT, inclusief het gegevensbeheer.

Digikoppeling
ISO 27001/27002
StUF

HTTPS en HSTS
TLS
PDF
SAML

Op de goede
weg (53%)

Gemeente
Loppersum

Het leveren van software licenties van Microsoft. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wil het Gemeenschappelijk Computer Centrum de overstap maken naar Exchange online en waarschijnlijk te zijner tijd ook naar Office 365.

HTTPS en HSTS
TLS
ODF
ISO 27001/27002

Geen (0%)

Gemeente
Maastricht

Het realiseren van een nieuwe corporate website op gemeentemaastricht.nl en een multisite oplossing voor het beheren en creëren van veertig (40) andere websites binnen het gemeentelijk domein.

Digitoegankelijk
DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
SAML
SPF
DKIM
DMARC
STARTTLS & DANE

IPv4 en IPv6

Op de goede
weg (91%)

Meerinzicht

Een aanbesteding om te voorzien in een mobiele communicatie voorziening.

ISO 27001/27002

PDF

Op de goede
weg (50%)

Gemeente
Meierijstad

De levering van licenties voor Microsoft.

HTTPS en HSTS
TLS
ODF
ISO 27001/27002

Geen (0%)

Gemeente
Oldambt

De levering d.m.v. hosting van gebruiksrechten voor een E-HRM systeem (inclusief documentatie, onderhoud en ondersteuning) en de dienstverlening rond de verwerking van salaris en loonstroken van medewerkers.

ISO 27001/27002
PDF

DNSSEC
HTTPS en HSTSTLS
IPv4 en IPv6
SETU
ODF
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (18%)

Regio
Rivierenland

Het opleveren van een Enterprise Service Bus (ESB) On-Premise. De ESB speelt een centrale rol in de grondplaat binnen het toekomstige applicatielandschap en de architectuur van de aanbestedende dienst.

Digikoppeling
ISO 27001/27002
StUF

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
ODF
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (30%)

Gemeente
Utrecht

Het leveren, implementeren, configureren en onderhouden van een BuurtteamOrganisaties en KlantSysteem (BOKS).

HTTPS en HSTS
ISO 27001/27002
StUF
PDF
SAML
TLS

IPv4 en IPv6
ODF
Digikoppeling
Digitoegankelijk
DNSSEC
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (43%)

Gemeente
Vijfheerenlanden

De aanschaf van licenties van o.a. Microsoft.

HTTPS en HSTS
TLS
ODF
ISO 27001/27002

Geen (0%)

Regio
Westfriesland

Een gebruiksvriendelijk AVG-beheer systeem dat gestructureerd, eenvoudig en overzichtelijk ondersteuning biedt bij de wettelijke verplichtingen, te weten: het register van verwerkingsactiviteiten, en Privacy Impact Analyses. Ook biedt het beheersysteem mogelijkheid voor de registratie van inbreuken, de registratie van verzoeken van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen, en monitoring op verbeteringen en maatregelen.

HTTPS en HSTS
ISO 27001/27002
PDF
TLS

DNSSEC
IPv4 en IPv6ODF

Op de goede
weg (57%)

IJsselgemeenten

Het leveren, implementeren, gebruiken en onderhouden van een applicatie voor het opstellen (‘workflow’) van de Planning en control producten, inclusief de financiële koppelingen, de publicatie van de financiële documenten via een website (‘publicatie’) voor de gemeente Capelle aan den IJssel en optioneel IJsselgemeenten.

Digitoegankelijk
ISO 27001/27002
PDF

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
XBRL
ODF
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (25%)

IJsselgemeenten

Het inrichten, implementeren, gebruiken (middels gebruikersrecht e.d.) en onderhouden van het financieel administratiesysteem als SaaS oplossing.

Digitoegankelijk
ISO 27001/27002
StUF
XBRL
PDF

Digikoppeling
DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
NLCIUS
ODF
SAML
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (31%)

SSC Zuid-Limburg

Het middels een abonnementsvorm verkrijgen van toegang tot een kennisbank m.b.t. actuele wet- en regelgeving en werkinstructies op het gebied van Jeugdwet, Wmo, Participatiewet (incl ioaw/z en BBZ), Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening en aanverwante wet- en regelgeving welke digitaal aangeboden wordt ten behoeve van de medewerkers binnen het Sociaal domein.

BWB,
DNSSEC,
ECLI,
HTTPS en HSTS
TLS
JCDR
ISO 27001/27002

Geen (0%)

SSC Zuid-Limburg

Een applicatie ten behoeve van het automatiseren van het aanvraag-, meldings- en vergunningenproces rondom werkzaamheden in de openbare ruimte (waaronder en met name kabels en leidingen).

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
StUF
SPF
DKIM
DMARC
STARTTLS & DANE

Digikoppeling
Digitoegankelijk
Geo
AdES baseline
NLCIUS
ODF
PDF

Op de goede
weg (56%)

terug naar boven

Provincies en Waterschappen

Organisatie

Aanbesteding

Oordeel

Niet uitgevraagde relevante standaarden

Uitgevraagde relevante standaarden

scroll

Provincie
Groningen

Een leverancier die kwalitatief goed ICT-beheer kan aanbieden van de ICT-infrastructuur inclusief telefonie met bijbehorende ICT-netwerk infrastructuur. In de tweede plaats verwacht men dat deze leverancier op een proactieve manier meedenkt met de verdere ontwikkeling van een moderne, betrouwbare en kosteneffectieve ICTinfrastructuur.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS

Perfect (100%)

Provincie
Overijssel

Samenwerkende partners Provincie Overijssel, Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar een oplossing die leidt tot betere benutting van de Twentekanalen door vlottere doorstroming van de scheepvaart en een hogere beladingsgraad en zoekt daarom een partij voor het ontwikkelen en lanceren van een ICT oplossing informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen.

Digitoegankelijk
DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
ISO 27001/27002
Geo
WPA2 Enterprise

Geen (0%)

Provincie Utrecht

De (door)ontwikkeling van, het onderhoud aan en ondersteuning bij het gebruik van een toekomstbestendige Distributiefunctie (reizigersinformatiesysteem). Onderdeel is het opstellen van een hostingplan.

HTTPS en HSTS
TLS
PDF

DNSSEC
IPv4 en IPv6
ISO 27001/27002
ODF
SPF
DKIM
DMARC

Op de goede
weg (30%)

Provincie
Zeeland

De aanschaf, implementatie en onderhoud van een systeem voor zaakgericht werken en document management in de vorm van een Software as a Service oplossing (SaaS).

Digikoppeling
Digitoegankelijk
DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
ISO 27001/27002
StUF
ODF
PDF
SAML
DKIM
DMARC
SPF

STARTTLS & DANE
AdES baseline
Geo

Op de goede
weg (82%)

Waterschap
De Dommel

Het realiseren van verschillende WAN
verbindingen en managed VPN dienst.

DNSSEC
HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
ISO 27001/27002

PDF

Op de goede
weg (83%)

Hoogheemraadschap
Rijnland

Het aanschaffen, implementeren en onderhouden van een nieuwe zoekmachine.

Digitoegankelijk
PDF
HTTPS en HSTS
TLS
SAML

ISO 27001/27002
ODF
DNSSEC

Op de goede
weg (63%)

Overig

Organisatie

Aanbesteding

Oordeel

Niet uitgevraagde relevante standaarden

Uitgevraagde relevante standaarden

scroll

Autoriteit Financiële Markten

Op zoek naar een leverancier die kan voorzien in een Digitale Nieuwsvoorziening. De nieuwsvoorziening bestaat uit de levering van nieuwsartikelen en een dashboard, digitaal archief, en het ontsluiten van al gecontracteerde titels.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS

PDF
DKIM
DMARC
SPF

Op de goede
weg (43%)

Instituut Fysieke Veiligheid

Een Dynamisch Aankoop Systeem inrichten als elektronische inhuuromgeving middels een SaaS applicatie. De applicatie dient het IFV in staat te stellen op een rechtmatige wijze personeel in te kunnen huren door gebruik te maken van het DAS als inkoopprocedure voor de inhuur van personeel.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS

DNSSEC
IPv4 en IPv6
SAML
PDF
DKIM
DMARC
SPF

Op de goede
weg (30%)

Juridisch loket

De levering van een ICT-infrastructuur en een passende ICT-dienstverlening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen van Het Juridisch Loket (HJL, een initiatief van de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid)

HTTPS en HSTS
TLS

ISO 27001/27002
IPv4 en IPv6
WPA2 Enterprise
SAML

Op de goede
weg (33%)

Kamer van Koophandel

Een ATA-carnet kun je gebruiken bij tijdelijke uitvoer van bijvoorbeeld tentoonstellingsmateriaal of gereedschappen. De KVK heeft een dedicated platform in gebruik voor aanvragen en leveringen van dit document en zoekt een leverancier voor een nieuwe oplossing.

ISO 27001/27002
PDF

HTTPS en HSTS
Digitoegankelijk
DNSSEC
IPv4 en IPv6
WDO Datamodel

Op de goede
weg (29%)

Koninklijke Bibliotheek

De aanschaf en implementatie van een elending solution, inclusief configuratie, technische applicatiebeheer, hosting en onderhoud.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
Digitoegankelijk
SAML

IPv4 en IPv6
DNSSEC
OpenAPI spec.

Op de goede
weg (63%)

Luchtverkeersleiding Nederland LVNL

Het gaat om de overstap van SIDN naar SIP trunking (valt dus onder telefonie). Er wordt ook een webportaal geëist waarmee LVNL zelf wat configuratie kan instellen.

HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
PDF

ISO 27001/27002

Op de goede
weg (80%)

Lucht Verkeersleiding Nederland

Grotendeels een beheeropdracht voor Office 365 en gerelateerde applicaties en ontwikkelplatform (Azure).

ISO 27001/27002

HTTPS en HSTS
TLS
ODF
PDF

Geen (0%)

Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit zoekt een integrale SaaS oplossing voor de HRM en F&C processen en waarbij de salaris administratie/-verwerking als
dienstverlening wordt aangeboden.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
DNSSEC
PDF
DKIM
DMARC
SPF

IPv4 en IPv6
E-portfolio
NLCIUS
SAML
XBRL
ODF

Op de goede
weg (57%)

Stichting
NWO-I

Levering, installatie en oplevering van het COBALT2.0 computercluster voorzien van CPU en GPU rekenkracht, lokale opslagruimte, en snelle onderlinge netwerkverbindingen.

IPv4 en IPv6

Perfect (100%)

Stichting Nidos

Het ontwikkelen, beschikbaar stellen en beheren van software en een platform, waarop die software beschikbaar wordt gesteld, inclusief de daarbij behorende ondersteunende diensten. Onder ‘platform’ wordt verstaan het gehele onderliggende platform waarop de software kan draaien, inclusief hosting.

PDF

ISO 27001/27002
IPv4 en IPv6
HTTPS en HSTS
TLS
Digitoegankelijk
DNSSEC
BWB
ECLI
ODF

Op de goede
weg (10%)

Raad voor
Accreditatie

De Raad voor Accreditatie wil met betrekking tot het beheer van de IT-Infrastructuur maximaal ontzorgd worden en wenst daarvoor het hosten, ontsluiten en beheren van zijn ICT-omgeving als dienst af te nemen.

HTTPS en HSTS
TLS
IPv4 en IPv6
DNSSEC
ODF
PDF
DKIM
DMARC
SPF
STARTTLS & DANE
WPA2 Enterprise

Op de goede
weg (8%)

ISO 27001/27002

Raad van State

Op zoek naar een leverancier die de monitoring, technisch beheer, logging, signalering en terugkoppeling in periodieke rapportages van ‘Mijn Zaak’ biedt.

ISO 27001/27002

PDF

Op de goede
weg (50%)

Samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Een geautomatiseerde abonneeadministratie voor meerdere achterliggende functies

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
DNSSEC
SPF
DKIM
DMARCSTARTTLS
& DANE

Digitoegankelijk
SAML
IPv4 en IPv6
ODF
PDF
OpenAPI spec

Op de goede
weg (57%)

Sociale Verzekerings Bank SVB

Een Software oplossing met de domeinen FIN+ voor de financiële processen (Purchase2Pay, contactmanagement en beheer, projectaccounting, urenregistratie), en HR+ voor de HR-processen.

ISO 27001/27002
HTTPS en HSTS
TLS
SAML
PDF

DNSSEC
IPv4 en IPv6
NLCIUS
SETU
XBRL
E-portfolio
DKIM
DMARC
SPF

Op de goede
weg (36%)

Geanalyseerde aanbestedingen

Gebruik de onderstaande knop om alle onderzochte aanbestedingen te bekijken. U kunt zien welke relevante standaarden niet gevraagd werden, terwijl dat wel had gemoeten. Werkt u aan een soortgelijke aanbesteding als eentje uit onze steekproef? Gebruik deze lijst om te leren van uw voorgangers.

Download:

Benieuwd naar uw organisatie?

Met onze steekproef zijn in totaal 72 aanbestedingen onderzocht. Soms leverde dat meer dan een aanbesteding op van dezelfde organisatie.  In het onderstaande overzicht zijn de onderzoeksresultaten van de Monitor Open Standaarden 2019 geclusterd voor een paar grote overheidsorganisaties. Zit uw organisatie erbij? Bekijk jullie eindscore.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm