Monitor Open standaarden 2019

Overheidsbrede voorzieningen

Meting zomer 2019

Standaarden toegepast in voorzieningen

Monitor 2018
Monitor 2018: 70% volledig toegepast, 18% deels toegepast, 12% niet toegepast.
Monitor 2019
Monitor 2019: 69% volledig toegepast, 15% deels toegepast, 15% niet toegepast.
Monitor 2017
Monitor 2017: 67% volledig toegepast, 16% deels toegepast, 17% niet toegepast.

De vier beste voorzieningen

Basisregistratie Ondergrond deze nieuwe voorziening voldoet meteen al aan 11 van de 13 relevante standaarden, deels aan de 12e standaard en voor de 13e zijn concrete plannen.

Mijn overheid voldoet aan 14 van de 15 relevante standaarden en deels aan de 15e.

DigiD voldoet aan 10 van de 11 relevant standaarden (net als vorig jaar).

Digilevering voldoet aan 7 van de 8 relevante standaarden.

Monitor Open standaarden 2019

Overheidsbrede voorzieningen

Meting zomer 2019

Standaarden toegepast in voorzieningen

Standaarden toegepast in voorzieningen:
Monitor 2019: 69% volledig, 15% deels, 15% niet.
Monitor 2018: 70% volledig, 18% deels, 12% niet.
Monitor 2017: 67% volledig, 16% deels, 17% niet.

De vier beste voorzieningen

Basisregistratie Ondergrond deze nieuwe voorziening voldoet meteen al aan 11 van de 13 relevante standaarden, deels aan de 12e standaard en voor de 13e zijn concrete plannen.

Mijn overheid voldoet aan 14 van de 15 relevante standaarden en deels aan de 15e.

DigiD voldoet aan 10 van de 11 relevant standaarden (net als vorig jaar).

Digilevering voldoet aan 7 van de 8 relevante standaarden.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm