Monitor Open Standaarden

Overheden moeten de verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie gebruiken als ze relevant zijn. Alleen bij zwaarwegende redenen mag hiervan worden afgeweken. Uitleggen moet in het jaarverslag. Dat is de betekenis van de ‘pas toe of leg uit’ verplichting.
Jaarlijks onderzoekt ICTU in opdracht van Forum Standaardisatie de naleving van deze verplichting in de Monitor Open standaarden. In dit magazine staan de resultaten van het onderzoek uit 2018.

Wat zijn open standaarden?

Open standaarden op de lijsten van het Forum Standaardisatie zijn afspraken over de wijze waarop gegevens digitaal uitgewisseld moeten worden. ‘Open’ betekent hier dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij de (non-profit) organisatie die de standaard beheert.

Waarom open standaarden?

Het gebruik van open standaarden verhoogt de kwaliteit van ICT. Het maakt het digitale verkeer onder andere toegankelijker, veiliger, de doorstroom beter (interoperabiliteit) en het kan de toetreding van meer partijen tot de markt stimuleren (kostenbesparingen en innovatie).

Welke open standaarden zijn verplicht (pas toe of leg uit)?

Standaarden voor digitale gegevensuitwisseling, die geschikt zijn voor overheidsbreed gebruik en voldoen aan de criteria voor openheid, kunnen verplicht worden. Dit gebeurt pas na een uitgebreide en open toetsingsprocedure. Komt een standaard uiteindelijk op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie, dan moeten overheidsorganisaties deze standaard gaan gebruiken. Ga naar de website van het Forum Standaardisatie voor de laatste versie van de ‘pas toe of leg uit’-lijst

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm