Foto Raymond Knops

“Wij willen als overheid innoveren, toegankelijk, veilig en betrouwbaar zijn voor burgers en bedrijven. Grote ambities waarbij het gebruik van de open standaarden van belang is. Het Forum Standaardisatie monitort jaarlijks het gebruik van open standaarden. De monitor 2018 laat zien dat de overheid weer bij meer ICT-aanbestedingen om open standaarden vraagt. Ook meer overheidsbrede voorzieningen, zoals shared services, passen open standaarden toe. Dat is een positieve ontwikkeling. De monitor laat tegelijkertijd ook zien dat er nog ruimte voor verbetering is. Het Forum Standaardisatie kan organisaties daarover nader informeren en adviseren. Maak daar gebruik van!”

Raymond Knops,
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Foto Yvonne van der Brugge-Wolring

“Zoals Rijkswaterstaat openbare wegen beheert, zo beheert Logius een belangrijk deel van het digitale wegennetwerk voor de overheid met voorzieningen als DigiD en de Berichtenbox. Om ervoor te zorgen dat iedereen daar goed gebruik van kan maken, hebben we regels afgesproken met alle weggebruikers: open standaarden. Goed voor de veiligheid en de doorstroom in het digitale verkeer. De standaarden vormen ook het fundament voor de ICT die je als overheid wil gebruiken: open, leveranciersonafhankelijk en beter toegankelijk. Logisch dus dat Logius de toepassing van de open standaarden serieus neemt en hier werk van maakt. Onze inzet is niet onopgemerkt gebleven. Wij zijn trots op hoe onze voorzieningen scoren in de Monitor Open standaarden 2018. We zijn op de goede weg.”

Yvonne van der Brugge-Wolring,
Algemeen directeur Logius en Secretaris Forum Standaardisatie

Foto Yvonne van der Brugge-Wolring

Yvonne van der Brugge-Wolring,
Algemeen directeur Logius en Secretaris Forum Standaardisatie

“Zoals Rijkswaterstaat openbare wegen beheert, zo beheert Logius een belangrijk deel van het digitale wegennetwerk voor de overheid met voorzieningen als DigiD en de Berichtenbox. Om ervoor te zorgen dat iedereen daar goed gebruik van kan maken, hebben we regels afgesproken met alle weggebruikers: open standaarden. Goed voor de veiligheid en de doorstroom in het digitale verkeer. De standaarden vormen ook het fundament voor de ICT die je als overheid wil gebruiken: open, leveranciersonafhankelijk en beter toegankelijk. Logisch dus dat Logius de toepassing van de open standaarden serieus neemt en hier werk van maakt. Onze inzet is niet onopgemerkt gebleven. Wij zijn trots op hoe onze voorzieningen scoren in de Monitor Open standaarden 2018. We zijn op de goede weg.”

Foto Raymond Knops

Raymond Knops,
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

“Wij willen als overheid innoveren, toegankelijk, veilig en betrouwbaar zijn voor burgers en bedrijven. Grote ambities waarbij het gebruik van de open standaarden van belang is. Het Forum Standaardisatie monitort jaarlijks het gebruik van open standaarden. De monitor 2018 laat zien dat de overheid weer bij meer ICT-aanbestedingen om open standaarden vraagt. Ook meer overheidsbrede voorzieningen, zoals shared services, passen open standaarden toe. Dat is een positieve ontwikkeling. De monitor laat tegelijkertijd ook zien dat er nog ruimte voor verbetering is. Het Forum Standaardisatie kan organisaties daarover nader informeren en adviseren. Maak daar gebruik van!”

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm