Aanbestedingen

Monitor Open standaarden 2018

Open standaarden gevraagd in aanbestedingen
Meting juli 2017 - juni 2018
Monitor 2018
Monitor 2017
Monitor 2016
Alle uitgevraagd
Deels uitgevraagd
Geen uitgevraagd
6%
15%
79%
12%
19%
69%
18%
27%
55%
Aantal verplichte open standaarden

Open standaarden zijn voor overheden de norm. Voor
de lijst met verplichte open standaarden van Forum Standaardisatie
geldt het        ‘pas toe of leg uit’ principe.

Aanbestedingen

Monitor Open standaarden 2018

Drie organisaties scoorden uitstekend
Meting juli 2017 - juni 2018
Aanbestedingen

Monitor Open standaarden 2018

Meting juli 2017 - juni 2018
Open standaarden gevraagd in aanbestedingen
73%
71%
41%
18%
21%
14%
55%
50%
27%
2015
2014
Aantal verplichte open standaarden

Open standaarden zijn voor overheden de norm. Voor de lijst met verplichte open standaarden van Forum Standaardisatie
geldt het ‘pas toe of leg uit’ principe.

Sommige standaarden (vooral NEN-ISO/IEC 27001 en 27002, PDF, ODF en TLS, en daarnaast –in wat mindere mate- SAML, IPv6, DNSSEC en Digitoegankelijk) zijn beduidend vaker relevant bij een aanbesteding dan de andere standaarden.

Meer over open standaarden in aanbestedingen

Twee standaarden werden echter relatief weinig gevraagd: IPv4 & IPv6 en ODF zijn frequent als relevant aangemerkt, maar in slechts 16% respectievelijk 14% van die gevallen werd om de standaard gevraagd.

Naast de 12% aanbestedingen waarbij om alle open standaarden is gevraagd, werd bij 69% om een deel van de relevante open standaarden gevraagd. Dat is 10% meer
dan vorig jaar. 

Drie organisaties scoorden uitstekend
73%
71%
41%
18%
21%
14%
2015
2014

Ministerie van BZK
(onafhankelijke ICT-dienstverlener voor het Huis voor Klokkenluiders)

Alle 12 (!) open standaarden die relevant worden geacht, zijn ook uitgevraagd: DNSSEC, IPv4/IPv6, ISO 27001/27002, SAML, HTTPS & HSTS, WPA2 Enterprise, SPF, DKIM, DMARC en (minder cruciaal) ODF en PDF. In de aanbestedingsstukken wordt op veel plaatsen verwezen naar het gebruik van open standaarden en men verwijst naar de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Aanbieders worden nadrukkelijk aangespoord om het gebruik van niet algemeen geaccepteerde standaarden te vermijden.

Zorginstituut Nederland
(leveren, onderhouden en doorontwikkelen e-HRM oplossing)

In de aanbesteding is naar alle (in totaal 11 !) relevante open standaarden gevraagd:  Digitoegankelijk, HTTPS & HSTS, TLS, ISO 27001/27002, ODF, PDF, en minder cruciaal: SAML, SPF, DKIM en DMARC.

Gemeente Molenwaard
(burgerzakensysteem voor de nieuwe gemeente Molenlanden).

Relevante standaarden: Digikoppeling, Digitoegankelijk, DNSSEC, HTTPS & HSTS, TLS, ISO 27001 / 27002, StUF, PDF en SAML. De experts die de aanbesteding hebben beoordeeld merken het volgende op. “Alle standaarden zijn gevraagd, behalve Digitoegankelijk en DNSSEC. Zonde, want het is verder een goed voorbeeld van hoe het wel moet! Er wordt goed aandacht besteed aan het gebruik van open standaarden. Men verwijst expliciet naar open standaardenbeleid en ‘pas toe of leg uit’ lijst van het Forum Standaardisatie. Ook moet de geleverde software binnen twaalf maanden geconformeerd zijn aan nieuwe releases van de open standaarden van het Forum Standaardisatie.”

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm