Monitor Open standaarden 2018

Overheidsbrede voorzieningen

Meting zomer 2018

Standaarden toegepast in voorzieningen

Open standaarden toegepast in aanbestedingen 2018.70% volledig toegepast, 18% deels toegepast, 12% niet toegepast. Open standaarden toegepast in aanbestedingen 2017.67% volledig toegepast, 16% deels toegepast, 17% niet toegepast. Open standaarden toegepast in aanbestedingen 2016.60% volledig toegepast, 25% deels toegepast, 15% niet toegepast.

In 2018 waren er 47 meer gevallen waarin voorzieningen voldeden dan in 2017.

Monitor 2018
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
327
18
56
(70%)
(18%)
(12%)
Totaal
464
Monitor 2017
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
278
67
73
(67%)
(16%)
(17%)
Totaal
421
Monitor 2016
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
232
96
59
(60%)
(25%)
(15%)
Totaal
387

De best scorende voorzieningen

BRI inkomen- Belastingdienst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DigiD- Logius

PKI Overheid- Logius

DigiD machtigen- Logius

E-factureren- Logius

SBR- Logius

Digipoort-Logius

Diginetwerk-Logius

DWR-Ministerie van BZK

Sterk verbeterde  voorzieningen:

Digilevering- Logius

Digimelding- Logius

Ondernemersplein- Kamer van Koophandel

BAG, BRK, WOZ, BGT- Kadaster

MijnOverheid- Logius

ODC Noord- DUO

Monitor Open standaarden 2018

Overheidsbrede voorzieningen

Meting zomer 2018

Standaarden toegepast in voorzieningen

Open standaarden toegepast in aanbestedingen 2018.70% volledig toegepast, 18% deels toegepast, 12% niet toegepast.
Open standaarden toegepast in aanbestedingen 2017.67% volledig toegepast, 16% deels toegepast, 17% niet toegepast.
Open standaarden toegepast in aanbestedingen 2016.60% volledig toegepast, 25% deels toegepast, 15% niet toegepast. Monitor 2018	
volledig toegepast	327 (70%)	
deels toegepast	18 (18%)	
niet toegepast	56 (12%)	
Totaal	464	
Monitor 2017	
volledig toegepast	278 (67%)	
deels toegepast	67 (16%)	
niet toegepast	73 (17%)	
Totaal	421	
Monitor 2016	
volledig toegepast	232 (60%)	
deels toegepast	96 (25%)	
niet toegepast	59 (15%)	
Totaal	387

De best scorende voorzieningen

1	BRI inkomen- Belastingdienst	
2	DigiD- Logius	
3	PKI Overheid- Logius	
4	DigiD machtigen- Logius	
5	Overheid.nl- KOOP	
6	E-factureren- Logius	
7	SBR- Logius	
8	Digipoort-Logius	
9	Diginetwerk-Logius	
10	DWR-Ministerie van BZK

Sterk verbeterde  voorzieningen:

Digilevering - Logjus
Digimelding - Logius
Ondernemersplein - Kamer van Koophandel
BAG, BRK, WOZ, BGT- Kadaster
Mijn Overheid - Logius
ODC Noord - DUO

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm