Monitor Open standaarden 2018
Overheidsbrede voorzieningen
Standaarden toegepast in voorzieningen
Meting zomer 2018
Monitor 2018
Monitor 2017
Monitor 2016
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
278
67
73
(67%)
(16%)
(17%)
Monitor 2017
Totaal
421
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
232
96
59
(60%)
(25%)
(15%)
Monitor 2016
Totaal
387
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
327
18
56
(70%)
(18%)
(12%)
Monitor 2018
Totaal
464
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
70%
18%
12%

In 2018 waren er 47 meer gevallen waarin voorzieningen voldeden dan in 2017.

17%
16%
67%
15%
25%
60%
De best scorende voorzieningen

BRI inkomen- Belastingdienst

DigiD- Logius

PKI Overheid- Logius

DigiD machtigen- Logius

E-factureren- Logius

SBR- Logius

Digipoort-Logius

Diginetwerk-Logius

DWR-Ministerie van BZK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Digilevering- Logius

Digimelding- Logius

Ondernemersplein- Kamer van Koophandel

BAG, BRK, WOZ, BGT- Kadaster

MijnOverheid- Logius

ODC Noord- DUO

Sterk verbeterde  voorzieningen:

Monitor Open standaarden 2018
Meting zomer 2018
Standaarden toegepast in voorzieningen
Overheidsbrede voorzieningen
De best scorende voorzieningen

Sterk verbeterde  voorzieningen:

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm