Monitor Open Standaarden

Het gebruik van open standaarden is al meer dan tien jaar beleid vanuit de Nederlandse Overheid. Overheden zijn verplicht om de standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie te gebruiken. Jaarlijks controleert stichting ICTU de naleving hiervan met de Monitor Openstandaardenbeleid. In dit magazine worden de resultaten van de Monitor Openstandaardenbeleid 2017 in hoofdlijnen weergegeven.

Open standaarden zijn afspraken over de wijze waarop gegevens uitgewisseld worden. Overheden, bedrijven en burgers kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren. 

De openheid van deze afspraken zorgt ervoor dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij een beheerder van deze afspraken. 

Wat zijn open standaarden?

Waarom open standaarden?

Door open standaarden is informatie makkelijker digitaal uit te wisselen (interoperabiliteit). Ook stimuleert het de onafhankelijkheid van softwareleveranciers.

Wat doet het Forum Standaardisatie met open standaarden?

Forum Standaardisatie zet zich in voor inter-
operabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid via open standaarden. Ook toetst het Forum of standaarden voldoende open zijn en of ze geschikt zijn voor overheidsbreed gebruik. Open standaarden kunnen hierdoor de status “pas toe of leg uit” krijgen, wat betekent dat overheden ze (moeten gaan) gebruiken, om te beginnen bij de eerstvolgende keer dat geïnvesteerd wordt in ICT. 

Interoperabiliteit

Open standaarden verminderen voor de overheid de afhankelijkheid van specifieke softwareleveranciers. Als software gebruikmaakt van open standaarden kunnen verschillende leveranciers werken aan de ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen die op elkaar aansluiten.

Onafhankelijkheid

Het vermogen van (informatie-)systemen om digitale gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties. Open standaarden zijn een belangrijk instrument voor interoperabiliteit.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm