Het Kadaster is verantwoordelijk voor de betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling met haar (basis)registraties en Landelijke Voorzieningen. Als onafhankelijke organisatie die het dienen van de rechtszekerheid hoog in het vaandel heeft staan, maakt het Kadaster graag gebruik van standaarden die bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Open standaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Het is daarom mooi om te zien dat de inzet van het Kadaster op de toepassing van deze standaarden, wordt bevestigd door deze Monitor Open Standaarden 2017.”

Jaco van Goudswaard,
CIO Kadaster

"10 jaar openstandaardenbeleid werpt zijn vruchten af. Onze monitor laat zien dat het gebruik van open standaarden elk jaar toeneemt. Het Forum Standaardisatie blijft het belang van open standaarden uitdragen.”

Nico Westpalm van Hoorn,
voorzitter Forum Standaardisatie

Nico Westpalm van Hoorn,
voorzitter Forum Standaardisatie

Het Kadaster is verantwoordelijk voor de betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling met haar (basis)registraties en Landelijke Voorzieningen. Als onafhankelijke organisatie die het dienen van de rechtszekerheid hoog in het vaandel heeft staan, maakt het Kadaster graag gebruik van standaarden die bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Open standaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Het is daarom mooi om te zien dat de inzet van het Kadaster op de toepassing van deze standaarden, wordt bevestigd door deze Monitor Open Standaarden 2017.”

Jaco van Goudswaard,
CIO Kadaster

"10 jaar openstandaardenbeleid werpt zijn vruchten af. Onze monitor laat zien dat het gebruik van open standaarden elk jaar toeneemt. Het Forum Standaardisatie blijft het belang van open standaarden uitdragen.”

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm