Open standaardenbeleid

Aanbestedingen

Open standaarden gevraagd in aanbestedingen
Meting juli 2016 - juni 2017
Monitor 2017
Monitor 2016
Monitor 2015
Alle uitgevraagd
Deels uitgevraagd
Geen uitgevraagd
12%
19%
69%
18%
27%
55%
21%
29%
50%
Aantal verplichte open standaarden

Open standaarden zijn voor overheden de norm. Voor
de lijst met verplichte open standaarden van Forum Standaardisatie
geldt het        ‘pas toe of leg uit’ principe.

Vier goed scorende aanbestedingen

Klik op één van de blokken voor meer informatie over de aanbestedingen

Open standaardenbeleid

Aanbestedingen

Meting juli 2016 - juni 2017
Open standaarden gevraagd in aanbestedingen
73%
71%
41%
18%
21%
14%
55%
50%
27%
2015
2014
Aantal verplichte open standaarden

Open standaarden zijn voor overheden de norm. Voor de lijst met verplichte open standaarden van Forum Standaardisatie
geldt het ‘pas toe of leg uit’ principe.

Sommige standaarden (vooral NEN-ISO/IEC 27001 en 27002, PDF, ODF en TLS, en daarnaast –in wat mindere mate- SAML, IPv6, DNSSEC en Digitoegankelijk) zijn beduidend vaker relevant bij een aanbesteding dan de andere standaarden.

Meer over open standaarden in aanbestedingen

Het aandeel aanbestedingen waar om alle relevante stand-aarden is gevraagd, is ten opzichte van vorig jaar gezakt van 18% naar 12%.  

Naast de 12% aanbestedingen waarbij om alle open standaarden is gevraagd, werd bij 69% om een deel van de relevante open standaarden gevraagd. Dat is 10% meer
dan vorig jaar. 

Vier goed scorende aanbestedingen

Gezamenlijk klantregiesysteem voor de ‘Tilburgse Toegang’.

Bij deze aanbesteding was een groot aantal open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst relevant. De casus was complex, de meeste standaarden zijn wel uitgevraagd en de onderzoekers troffen een verwijzing naar de pas-toe-of-leg-uit-lijst aan.

Raamovereenkomst voor een SMS-gateway voor het versturen van SMS-berichten.

Alle relevante open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst zijn uitgevraagd en in de aanbesteding  is een apart hoofdstuk over open standaarden opgenomen.

Digitaal opgevoerde wijzigingsverzoeken ook digitaal kunnen ondertekenen en opsturen.

Bij deze aanbesteding waren veel open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst relevant en op één na allemaal goed uitgevraagd.

Dataverbindingen voor alle locaties van het CIZ en een managed IP VPN dienst.

Tekst wijzigt nog Alle standaarden (IPv4 en IPv6 en NEN-ISO/IEC 27001 en 27002) zijn uitgevraagd. Verder wordt vermeld dat de netwerkcomponenten dienen te voldoen aan de thans geldende Europese normen en voorschriften m.b.t. veiligheid, elektrische installatie en overheidsreglementen en
–bepalingen.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm