Open standaardenbeleid
Standaarden toegepast in voorzieningen
Meting zomer 2017
Monitor 2017
Monitor 2016
Monitor 2015
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
278
67
73
(67%)
(16%)
(17%)
Monitoring 2017
Totaal
421
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
232
96
59
(60%)
(25%)
(15%)
Monitoring 2016
Totaal
387
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
223
69
68
(62%)
(19%)
(19%)
Monitoring 2015
Totaal
361
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
17%
16%
67%
15%
25%
60%
19%
19%
62%
Best scorende voorzieningen

Deze voorzieningen passen alle relevante standaarden toe, of hebben concrete plannen deze op korte termijn toe te passen.

1
2
3
4
5
6
7
Voorziening
Percentage
Rijksoverheid.nl
DigiD
Basis Registratie Inkomen
PKI Overheid
Overheid.nl
16/16 standaarden
11/11 standaarden
5/5 standaarden
9/10 standaarden
11/14 standaarden
100%
100%
100%
90%
78%
Open standaardenbeleid
Generieke voorzieningen 2017
Meting zomer 2017
Standaarden toegepast in voorzieningen
Best scorende voorzieningen

Deze voorzieningen passen alle relevante standaarden toe, of hebben concrete plannen deze op korte termijn toe te passen.

De genoemde voorzieningen gebruiken alle (voor die voorziening relevante) standaarden, of zijn van plan dit op korte termijn te gaan doen.

Voor veel voorzieningen is een flink aantal standaarden relevant: 12 standaarden gemiddeld per voorziening. 

Uit de gesprekken blijkt dat het open standaardenbeleid beter bekend wordt en dat er meer aandacht komt (en meer plannen zijn) voor het voldoen aan open standaarden.

Tekst wijzigt nog. De mate waarin voorzieningen aan de standaard (als die relevant is) voldoen is redelijk hoog:
voor 9 van de 27 open standaarden geldt dat tenminste 80% van de voorzieningen aan die standaard voldoet.

Om het gebruik van open standaarden zo effectief mogelijk te laten zijn, is het belangrijk dat alle betrokken partijen ze goed en gelijk toepassen. Naast de beheerders van de voorzieningen, bijvoorbeeld ook de beheerders van het netwerk waar zij gebruik van maken. In een aantal gevallen laat echter op dit moment nog één of enkele partijen helaas verstek gaan.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm