Trend gebruik
informatieveiligheidstandaarden

Gemiddelde adoptie per streefbeeldafspraak

Streefbeeld 1 (eind 2017): TLS/HTTPS, DNSSEC, SPF, DKIM en DMARC.
2018: 80%, medio 2019 93% Streefbeeld 2 (eind 2018): HTTPS (afgedwongen), HSTS en TLS NCSC
2018: 78%, Medio 2019 90% Streefbeeld 3 (eind 2019): STARTTLS en DANE en SPF en DMARC met strikte policies
2018: 59%, Medio 2019 71%

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van de betreffende standaarden.

Trend gebruik
informatieveiligheidstandaarden

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van de betreffende standaarden.

Gemiddelde adoptie per streefbeeldafspraak

Streefbeeld 1 (eind 2017): TLS/HTTPS, DNSSEC, SPF, DKIM en DMARC.
2018: 80%, medio 2019 93%
Streefbeeld 2 (eind 2018): HTTPS (afgedwongen), HSTS en TLS NCSC
2018: 78%, Medio 2019 90%
Streefbeeld 3 (eind 2019): STARTTLS en DANE en SPF en DMARC met strikte policies
2018: 59%, Medio 2019 71%

Om welke domeinen gaat het?

In totaal zijn in deze meting 548 domeinen
getoetst, bestaande uit: 

Domeinen die horen bij de deelnemers van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid.

De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur.

De 30 best bezochte domeinen van Rijksoverheden (en uitvoerders).

De domeinen van de andere partijen die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het nationaal beraad, zoals: 

  • Uitvoerders (de Manifestpartijen)
  • Gemeenten
  • Provincies en Waterschappen
  • Partijen die behoren tot Klein LEF

De individuele testresultaten zijn terug te vinden in deze PDF

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm