Trend gebruik
informatieveiligheidstandaarden

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van de betreffende standaarden.

Gemiddelde adoptie per streefbeeldafspraak

Streefbeeld 1 (eind 2017): TLS/HTTPS, DNSSEC, SPF, DKIM en DMARC

Streefbeeld 3 (eind 2019): STARTTLS en DANE en SPF en DMARC met strikte policies

Streefbeeld 2 (eind 2018): HTTPS (afgedwongen), HSTS en TLS_NCSC

Trend gebruik
informatieveiligheidstandaarden

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van de betreffende standaarden.

Gemiddelde adoptie per streefbeeldafspraak

Streefbeeld 1 (eind 2017): TLS/HTTPS, DNSSEC, SPF, DKIM en DMARC

Streefbeeld 3 (eind 2019): STARTTLS en DANE en SPF en DMARC met strikte policies

Streefbeeld 2 (eind 2018): HTTPS (afgedwongen), HSTS en TLS_NCSC

Om welke domeinen gaat het?

Domeinen die horen bij de deelnemers van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid.

De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur.

De 30 best bezochte domeinen van Rijksoverheden (en uitvoerders).

De domeinen van de andere partijen die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het nationaal beraad, zoals: 

  • Uitvoerders (de Manifestpartijen)
  • Gemeenten
  • Provincies en Waterschappen
  • Partijen die behoren tot Klein LEF

In totaal zijn in deze meting 548 domeinen
getoetst, bestaande uit: 

De individuele testresultaten zijn terug te vinden in deze PDF

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm