Informatieveiligheidstandaarden

Stand van zaken gemiddelde adoptiegraad van 563 overheidsdomeinen 

Resultaten per streefbeeldafspraak

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2017

Meting medio 2018 87% geadopteerd 13% niet geadopteerd
Meting begin 2018 80% geadopteerd 20% niet geadopteerd

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2018

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2019

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van deze standaard. 

Meting medio 2018 85% geadopteerd 15% niet geadopteerd 59% geadopteerd 41% niet geadopteerd Meting medio 2018 87% geadopteerd 13% niet geadopteerd Meting begin 2018 80% geadopteerd 20% niet geadopteerd

Om welke domeinen gaat het?

Niet geadopteerd
Meting begin 2018 78% geadopteerd 22% niet geadopteerd
Geadopteerd

In totaal zijn in deze meting 563 domeinen
getoetst, bestaande uit: 

Informatieveiligheidstandaarden

Domeinen die horen bij de deelnemers van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid.

De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur.

De 30 best bezochte domeinen van Rijksoverheden (en uitvoerders).

De domeinen van de andere partijen die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het nationaal beraad, zoals: 

  • Uitvoerders (de Manifestpartijen)
  • Gemeenten
  • Provincies en Waterschappen
  • Partijen die behoren tot Klein LEF

De individuele testresultaten zijn terug te vinden in deze PDF

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2017

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2018

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2019

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van deze standaard. 

Algehele Stand van zaken gemiddelde adoptiegraad van 563 overheidsdomeinen 
medio 2018
Meting
medio 2018
Meting
begin 2018

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm