Informatieveiligheidstandaarden

Over de meting

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. 

Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Hiervoor lopen nu drie streefbeeldafspraken met verschillende deadlines. De huidige meting toont de stand van zaken met betrekking tot de adoptie van de standaarden medio 2018. De individuele testresultaten op de 563 domeinnamen zijn terug te vinden in deze PDF. Voor de conclusies van de meting klik op ‘Conclusie’ hieronder.

Bekijk de conclusie

Conclusie

De groei in adoptie houdt vooralsnog aan. Zowel voor de standaarden voor het beveiligen van websites als voor de standaarden voor de beveiliging van e-mail.

De adoptie van de standaarden voor het beveiligen van websites staat er beter voor dan voor het beveiligen van e-mail.

Geen enkele overheidslaag heeft tot nu toe het volledige streefbeeld behaald, wel scoren de Waterschappen als eerste een 100% voor één specifieke standaard.

Voor de website standaarden lijkt het effectiever om de kleine groep achterblijvers met een ‘1 op 1 benadering over te halen. Terwijl voor de e-mail standaarden een meer generieke benadering of sectorale benadering meer resultaten zal boeken Daar is de groep achterblijvers namelijk flink groter.

Informatieveiligheidstandaarden

Over de meting

In het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) is afgesproken om met behulp van moderne internetveiligheidstandaarden websites en e-maildomeinen beter te beveiligen. 

Onderdeel hiervan is ook de juiste configuratie van deze standaarden. Hiervoor lopen nu drie streefbeeldafspraken met verschillende deadlines. De huidige meting toont de stand van zaken met betrekking tot de adoptie van de standaarden medio 2018. De individuele testresultaten op de 563 domeinnamen zijn terug te vinden in deze PDF.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm