Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden 

DMARC Begin 2018 65% September 2018 73%
DKIM Begin 2018 76% September 2018 84%
SPF Begin 2018 85% September 2018 93%
DMARC Policy September 2018 28%
SPF Policy September 2018 85%
START TLS September 2018 94%
START TLS NCSC September 2018 55%
DNS SEC MX September 2018 69%
DANE September 2018 22%

Totaal gemiddelde

Niet geadopteerd
Medio 2018 67% geadopteerd 33% niet geadopteerd
Begin 2018
Geadopteerd
September 2018

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden 

Totaal gemiddelde

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm