Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie per overheidslaag

Gemiddelde adoptie van de
webstandaarden per overheidssector

Rijk 73%
Uitvoering 82%
Provincies 79%
Gemeenten 92%
Waterschappen 87%

Gemiddelde adoptie van de
mailstandaarden per overheidssector

Rijk 74%
Uitvoering 72%
Provincies 68%
Gemeenten 67%
Waterschappen 52%
Klik op de sectoren of op de pijl naar beneden voor meer informatie. 

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden het Rijk

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 79% September 2018 87%
TLS Begin 2018 76% September 2018 80%
TLS_NCSC Begin 2018 57% September 2018 63%
HTTPS September 2018 73%
HSTS September 2018 63%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 74% September 2018 80% 
DKIM Begin 2018 79% September 2018 81%
SPF Begin 2018 86% September 2018 92%
DMARC Policy September 2018 43%
SPF Policy September 2018 92%
START TTLS September 2018 93%
START TTLS NCSC September 2018 81%
DNSSEC MX September 2018 67%
DANE September 2018 38%

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Uitvoerders

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 85% September 2018 94%
TLS Begin 2018 96% September 2018 96%
TLS_NCSC Begin 2018 64% September 2018 72%
HTTPS September 2018 88%
HSTS September 2018 60%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 74% September 2018 73% 
DKIM Begin 2018 68% September 2018 86%
SPF Begin 2018 72% September 2018 93%
DMARC Policy September 2018 42%
SPF Policy September 2018 85%
START TTLS September 2018 98%
START TTLS NCSC September 2018 60%
DNSSEC MX September 2018 75%
DANE September 2018 36%

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Provincies

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 65% September 2018 83%
TLS Begin 2018 82% September 2018 94%
TLS_NCSC Begin 2018 65% September 2018 78%
HTTPS September 2018 67%
HSTS September 2018 72%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 71% September 2018 78% 
DKIM Begin 2018 71% September 2018 83%
SPF Begin 2018 94% September 2018 94%
DMARC Policy September 2018 33%
SPF Policy September 2018 94%
START TTLS September 2018 88%
START TTLS NCSC September 2018 50%
DNSSEC MX September 2018 75%
DANE September 2018 13%

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Waterschappen

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 59% September 2018 80%
TLS Begin 2018 91% September 2018 100%
TLS_NCSC Begin 2018 74% September 2018 83%
HTTPS September 2018 93%
HSTS September 2018 77%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 35% September 2018 47% 
DKIM Begin 2018 59% September 2018 70%
SPF Begin 2018 71% September 2018 80%
DMARC Policy September 2018 10%
SPF Policy September 2018 70%
START TTLS September 2018 80%
START TTLS NCSC September 2018 47%
DNSSEC MX September 2018 50%
DANE September 2018 17%

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Gemeenten
Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 82% September 2018 91%
TLS Begin 2018 97% September 2018 98%
TLS_NCSC Begin 2018 90% September 2018 94%
HTTPS September 2018 93%
HSTS September 2018 85%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 65% September 2018 74% 
DKIM Begin 2018 79% September 2018 85%
SPF Begin 2018 88% September 2018 95%
DMARC Policy September 2018 24%
SPF Policy September 2018 84%
START TTLS September 2018 96%
START TTLS NCSC September 2018 53%
DNSSEC MX September 2018 70%
DANE September 2018 20%

Gemiddelde adoptie van de
mailstandaarden per overheidssector

Gemiddelde adoptie van de
webstandaarden per overheidssector

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie per overheidslaag

Klik op de sectoren voor meer informatie. 

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden het Rijk

September 2018
Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 79% September 2018 87%
TLS Begin 2018 76% September 2018 80%
TLS_NCSC Begin 2018 57% September 2018 63%
HTTPS September 2018 73%
HSTS September 2018 63%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 74% September 2018 80% 
DKIM Begin 2018 79% September 2018 81%
SPF Begin 2018 86% September 2018 92%
DMARC Policy September 2018 43%
SPF Policy September 2018 92%
START TTLS September 2018 93%
START TTLS NCSC September 2018 81%
DNSSEC MX September 2018 67%
DANE September 2018 38%
Begin 2018

Informatieveiligheidstandaarden

September 2018

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Uitvoerders

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 85% September 2018 94%
TLS Begin 2018 96% September 2018 96%
TLS_NCSC Begin 2018 64% September 2018 72%
HTTPS September 2018 88%
HSTS September 2018 60%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 74% September 2018 73% 
DKIM Begin 2018 68% September 2018 86%
SPF Begin 2018 72% September 2018 93%
DMARC Policy September 2018 42%
SPF Policy September 2018 85%
START TTLS September 2018 98%
START TTLS NCSC September 2018 60%
DNSSEC MX September 2018 75%
DANE September 2018 36%
Begin 2018

Informatieveiligheidstandaarden

September 2018

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Provincies

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 65% September 2018 83%
TLS Begin 2018 82% September 2018 94%
TLS_NCSC Begin 2018 65% September 2018 78%
HTTPS September 2018 67%
HSTS September 2018 72%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 71% September 2018 78% 
DKIM Begin 2018 71% September 2018 83%
SPF Begin 2018 94% September 2018 94%
DMARC Policy September 2018 33%
SPF Policy September 2018 94%
START TTLS September 2018 88%
START TTLS NCSC September 2018 50%
DNSSEC MX September 2018 75%
DANE September 2018 13%
Begin 2018

Informatieveiligheidstandaarden

September 2018

Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Waterschappen

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 59% September 2018 80%
TLS Begin 2018 91% September 2018 100%
TLS_NCSC Begin 2018 74% September 2018 83%
HTTPS September 2018 93%
HSTS September 2018 77%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 35% September 2018 47% 
DKIM Begin 2018 59% September 2018 70%
SPF Begin 2018 71% September 2018 80%
DMARC Policy September 2018 10%
SPF Policy September 2018 70%
START TTLS September 2018 80%
START TTLS NCSC September 2018 47%
DNSSEC MX September 2018 50%
DANE September 2018 17%
Begin 2018

Informatieveiligheidstandaarden

September 2018
Adoptie van de mailstandaarden en webstandaarden door Gemeenten
Gemiddelde adoptie van de webstandaarden
DNSSEC Begin 2018 82% September 2018 91%
TLS Begin 2018 97% September 2018 98%
TLS_NCSC Begin 2018 90% September 2018 94%
HTTPS September 2018 93%
HSTS September 2018 85%

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden
DMARC Begin 2018 65% September 2018 74% 
DKIM Begin 2018 79% September 2018 85%
SPF Begin 2018 88% September 2018 95%
DMARC Policy September 2018 24%
SPF Policy September 2018 84%
START TTLS September 2018 96%
START TTLS NCSC September 2018 53%
DNSSEC MX September 2018 70%
DANE September 2018 20%

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm