Gemiddelde adoptie
per overheidslaag 

Kies een categorie:

Begin 2020

Medio 2019

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie e-mailstandaarden

Gemiddelde adoptie
per overheidslaag 

Alle lagen

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie e-mailstandaarden

Begin 2020

Medio 2019

Rijk

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Anti-phishing

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Vertrouwelijkheid

Uitvoerders

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Anti-phishing

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Vertrouwelijkheid

Provincies

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Anti-phishing

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Vertrouwelijkheid

Waterschappen

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Anti-phishing

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Vertrouwelijkheid

Gemeenten

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Anti-phishing

Gemiddelde adoptie mailstandaarden
Vertrouwelijkheid

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm