“Er is een indrukwekkende overheidsbrede verbetering gerealiseerd in de adoptie van de informatieveiligheidstandaarden bij overheidswebsites. Voor bijna alle onderzochte overheidswebsites worden transactiegegevens inmiddels beschermd. Dat is een enorme vooruitgang ten aanzien van de eerste meting. Ook in de bescherming tegen phishing heeft de overheid grote stappen gezet. Deze groei stemt positief. Er blijft evenwel nog werk aan de winkel om het eerder afgesproken streefbeeld te behalen. De resultaten van deze meting laten zien hoe belangrijk het is dat de overheid ambitieuze doelen blijft stellen op het gebied van digitale veiligheid.”

Ludwig Oberendorff, Hoofd bij Bureau Forum Standaardisatie

“Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat digitale communicatie met de overheid veilig en betrouwbaar is. Deze meting laat zien dat internetveiligheid, en de standaarden die deze veiligheid waarborgen, inmiddels binnen alle overheidslagen serieus wordt genomen. We gaan nu toe naar een situatie waar het vanzelfsprekend is om als overheid je digitale veiligheid op orde te hebben.” 

Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie

Ludwig Oberendorff, Hoofd bij Bureau Forum Standaardisatie

“Er is een indrukwekkende overheidsbrede verbetering gerealiseerd in de adoptie van de informatieveiligheidstandaarden bij overheidswebsites. Voor bijna alle onderzochte overheidswebsites worden transactiegegevens inmiddels beschermd. Dat is een enorme vooruitgang ten aanzien van de eerste meting. Ook in de bescherming tegen phishing heeft de overheid grote stappen gezet. Deze groei stemt positief. Er blijft evenwel nog werk aan de winkel om het eerder afgesproken streefbeeld te behalen. De resultaten van deze meting laten zien hoe belangrijk het is dat de overheid ambitieuze doelen blijft stellen op het gebied van digitale veiligheid.”

Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie

“Burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat digitale communicatie met de overheid veilig en betrouwbaar is. Deze meting laat zien dat internetveiligheid, en de standaarden die deze veiligheid waarborgen, inmiddels binnen alle overheidslagen serieus wordt genomen. We gaan nu toe naar een situatie waar het vanzelfsprekend is om als overheid je digitale veiligheid op orde te hebben.” 

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm