Informatieveiligheidstandaarden
Gebruiksgegevens 2017
Totaalscore per standaard
Begin 2017
Begin 2018
Groei
Informatieveiligheidstandaarden
Gebruiksgegevens 2017
Begin 2017
Begin 2018
Groei

Om welke domeinen gaat het?

Domeinen die horen bij de deelnemers van het Nationaal Beraad.

De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur. 

De 25 best bezochte domeinen van Rijksoverheden (en uitvoerders).

De domeinen van de andere partijen die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het nationaal beraad, zoals:

  • Uitvoerders (de Manifestpartijen)
  • Gemeenten
  • Provincies en Waterschappen
  • Partijen die behoren tot Klein LEF

 

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm