Informatieveiligheidstandaarden
Algehele stand van zaken
medio 2015
Niet geadopteerd
Geadopteerd

Gemiddelde adoptiegraad van 550
overheidsdomeinen begin 2018

begin 2016
medio 2017
80,2%
19,8%
begin 2017
medio 2016

In de metingen medio 2015 en begin 2016 zijn de domeinnamen van de Nederlandse gemeenten niet meegenomen. Dit is voor het eerst gebeurd bij de meting van medio 2016.

Informatieveiligheidstandaarden
Algehele stand van zaken
medio 2015

Gemiddelde adoptiegraad van 550
overheidsdomeinen begin 2018

80,2%
19,8%
Geadopteerd
Niet geadopteerd
34,8%
65,2%
begin 2016
42,2%
57,8%
medio 2017
70,8%
29,2%
begin 2017
63%
37%
medio 2016
49,4%
50,6%

In de metingen medio 2015 en begin 2016 zijn de domeinnamen van de Nederlandse gemeenten niet meegenomen. Dit is voor het eerst gebeurd bij de meting van medio 2016.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm