Conclusies meting begin 2018

In februari 2016 heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid als streefbeeld afgesproken om eind 2017 alle websites en e-mail domeinen te hebben beveiligd met behulp van vijf moderne internetveiligheidstandaarden. De huidige meting toont de stand van zaken begin 2018 en kan daarmee gebruikt worden om het succes van deze afspraak te evalueren.

Overheid gemiddeld
Conclusie meting

Alle overheidslagen hebben sinds het maken van de afspraak grote stappen gezet op het gebied van internetveiligheid. Bij bijna alle gemeten websitedomeinnamen worden transactie-gegevens en de authenticiteit beschermd (ca. 95%). De gemiddelde adoptie van alle vijf de standaarden is sinds de afspraak over het streefbeeld in februari 2016 bijna verdubbeld tot 80,2%. Er blijft evenwel verbetering mogelijk en noodzakelijk. Volledige adoptie, en juiste configuratie van alle vijf de standaarden is door geen enkele overheidslaag gehaald. 

Alhoewel het streefbeeld van het nationaal beraad dus niet volledig gerealiseerd is kan er geconcludeerd worden dat deze afspraak wel een sterke positieve impuls aan het adoptieproces heeft gegeven.

De gemeenten hebben de hoogste gemiddelde adoptie (ruim 82%), maar andere overheidslagen hebben in 2017 een inhaalslag gemaakt.

De e-mail-standaarden hebben een lagere adoptiegraad dan de website-standaarden.

Vooral de adoptie van DMARC blijkt voor veel overheidsorganisaties lastig.

De absolute stijging van de gemiddelde adoptiegraad sinds de 0-meting medio 2015 is ruim 45 procentpunten.

Vrijwel alle geteste websites versleutelen verkeer inmiddels via TLS.

Ondanks de steeds hogere gemiddelde adoptiegraad van de standaarden neemt de groei vooralsnog niet af.

Conclusies meting begin 2018

In februari 2016 heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid als streefbeeld afgesproken om eind 2017 alle websites en e-mail domeinen te hebben beveiligd met behulp van vijf moderne internetveiligheidstandaarden. De huidige meting toont de stand van zaken begin 2018 en kan daarmee gebruikt worden om het succes van deze afspraak te evalueren.

Overheid gemiddeld
Conclusie meting

Alle overheidslagen hebben sinds het maken van de afspraak grote stappen gezet op het gebied van internetveiligheid. Bij bijna alle gemeten websitedomeinnamen worden transactie-gegevens en de authenticiteit beschermd (ca. 95%). De gemiddelde adoptie van alle vijf de standaarden is sinds de afspraak over het streefbeeld in februari 2016 bijna verdubbeld tot 80,2%. Er blijft evenwel verbetering mogelijk en noodzakelijk. Volledige adoptie, en juiste configuratie van alle vijf de standaarden is door geen enkele overheidslaag gehaald. 

Alhoewel het streefbeeld van het nationaal beraad dus niet volledig gerealiseerd is kan er geconcludeerd worden dat deze afspraak wel een sterke positieve impuls aan het adoptieproces heeft gegeven.

De gemeenten hebben de hoogste gemiddelde adoptie (ruim 82%), maar andere overheidslagen hebben in 2017 een inhaalslag gemaakt.

De e-mail-standaarden hebben een lagere adoptiegraad dan de website-standaarden.

Vooral de adoptie van DMARC blijkt voor veel overheidsorganisaties lastig.

De absolute stijging van de gemiddelde adoptiegraad sinds de 0-meting medio 2015 is ruim 45 procentpunten.

Vrijwel alle geteste websites versleutelen verkeer inmiddels via TLS.

Ondanks de steeds hogere gemiddelde adoptiegraad van de standaarden neemt de groei vooralsnog niet af.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm