Informeren, voorbeelden uit de praktijk

Zorg dat het bewustzijn over digitale toegankelijkheid in de hele organisatie groeit. Iedere medewerker die documenten maakt, moet basiskennis hebben om een document al vanaf de creatie digitaal toegankelijk te maken. 

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft een organisatie-brede campagne opgezet rondom digitale toegankelijkheid. Er werden posters in het gebouw opgehangen, er kwam een pagina op het portal met tips en informatie en werd er in de lijncommunicatie aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid. Bij een lunchlezing kwam een ervaringsdeskundige met visuele beperking het belang van digitale toegankelijkheid toelichten. De inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs krijgen allemaal een training met praktische informatie hoe ze hun rapporten digitaal toegankelijk maken. De aanwezigheid van ‘ambassadeurs’ voor digitale toegankelijkheid in de afdelingen bleek ook effectief te werken. 

Deze ‘ambassadeurs’ zijn medewerkers die nauw contact hebben met de communicatie afdeling en dienen als aanspreekpunt voor digitale toegankelijkheid binnen een afdeling.
Het Management van de Inspectie van het Onderwijs zorgde ervoor dat de communicatie afdeling bij de Directie aandacht mocht vragen voor digitale toegankelijkheid. De Directie stelde middelen beschikbaar en de afdeling Communicatie rapporteert nu direct aan de Directie over de voortgang. Doordat Management en Directie inzien dat digitale toegankelijkheid tijd en middelen vereisen, krijgt het plan van aanpak vleugels.

Duo

DUO geeft nieuwe ICT medewerkers een masterclass digitale toegankelijkheid. Hierin moeten ze applicaties met gesimuleerde toegankelijkheids-gebreken verbeteren. Door de omvang van de organisatie krijgen medewerkers van DUO hun training digitale toegankelijkheid via e-learning.

Informeren, voorbeelden uit de praktijk

Zorg dat het bewustzijn over digitale toegankelijkheid in de hele organisatie groeit. Iedere medewerker die documenten maakt, moet basiskennis hebben om een document al vanaf de creatie digitaal toegankelijk te maken. 

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft een organisatie-brede campagne opgezet rondom digitale toegankelijkheid. Er werden posters in het gebouw opgehangen, er kwam een pagina op het portal met tips en informatie en werd er in de lijncommunicatie aandacht besteed aan digitale toegankelijkheid. Bij een lunchlezing kwam een ervaringsdeskundige met visuele beperking het belang van digitale toegankelijkheid toelichten. De inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs krijgen allemaal een training met praktische informatie hoe ze hun rapporten digitaal toegankelijk maken. De aanwezigheid van ‘ambassadeurs’ voor digitale toegankelijkheid in de afdelingen bleek ook effectief te werken. 

Deze ‘ambassadeurs’ zijn medewerkers die nauw contact hebben met de communicatie afdeling en dienen als aanspreekpunt voor digitale toegankelijkheid binnen een afdeling.
Het Management van de Inspectie van het Onderwijs zorgde ervoor dat de communicatie afdeling bij de Directie aandacht mocht vragen voor digitale toegankelijkheid. De Directie stelde middelen beschikbaar en de afdeling Communicatie rapporteert nu direct aan de Directie over de voortgang. Doordat Management en Directie inzien dat digitale toegankelijkheid tijd en middelen vereisen, krijgt het plan van aanpak vleugels.

Duo

DUO geeft nieuwe ICT medewerkers een masterclass digitale toegankelijkheid. Hierin moeten ze applicaties met gesimuleerde toegankelijkheids-gebreken verbeteren. Door de omvang van de organisatie krijgen medewerkers van DUO hun training digitale toegankelijkheid via e-learning.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm