Tijdlijn
Forum Standaardisatie

Ga direct naar oprichting in 2006

2018
Wet digitale overheid

Bekijk ontwerpwetgeving

2018

Standaardwerken – het belang van verbinden

2016

Streefbeeld infor-
matieveiligheid

standaarden

2014

De rijksoverheid ziet daadwerkelijk toe op naleving van haar pas-toe-
of-leg-uit-beleid rondom open-sourcesoftware en open standaarden.

2015

Internet.nl

Op Internet.nl kan eenvoudig getest worden of uw internet up-to-date is. 

2015

Motie Oosenburg

2012

Publicatie
Standaardwerken

2012

Eerste EU Rolling
Plan on ICT-
standardisation

2012

Uitgave van de bundel Interoperabel Nederland

2010

1e BOMOS-uitgave:

Beheer en ontwikkelmodel
Open standaarden.

2009

Internationaal netwerk
opgestart. Kick off in Amsterdam

Deelnemers: ca. 12 landen,
9 meetings in 5 jaar

Tijdlijn
Forum Standaardisatie

Ga direct naar oprichting in 2006

2018
Wet digitale overheid
2017

Veilige e-mailcoalitie
Nederland

Video:

2018

Standaardwerken – het belang van verbinden

2017

Open Standaarden

Video:

De video van Forum Standaardisatie over het gebruik van open standaarden heeft een zilveren Corporate Media & TV Award gewonnen op het internationale Festival van Cannes. De video maakt op leuke en herkenbare wijze duidelijk wat open standaarden nou eigenlijk zijn en waarom ze voor iedereen belangrijk zijn.

2016

Streefbeeld infor-
matieveiligheid

standaarden

2015

Internet.nl

Op Internet.nl kan eenvoudig getest worden of uw internet up-to-date is. 

2015

Motie Oosenburg

2014

De rijksoverheid ziet daadwerkelijk toe op naleving van haar pas-toe-
of-leg-uit-beleid rondom open-sourcesoftware en open standaarden.

2013
2012

Publicatie
Standaardwerken

2012

Eerste EU Rolling
Plan on ICT-
standardisation

2012

Start EU Multistakeholder 
Platform on ICT Standardisation

Waar Forum Standaardisatie de Nederlandse vertegenwoordiging verzorgt.

2012

Uitgave van de bundel Interoperabel Nederland

2011

Monitor
Open Standaarden

In 2012 verscheen de eerste monitor Open Standaarden over 2011, in opdracht van het Forum Standaardisatie. Dit werd hiervoor verzorgd door het Programma NOiV.

2010

1e BOMOS-uitgave:

Beheer en ontwikkelmodel
Open standaarden.

2009

Internationaal netwerk
opgestart. Kick off in Amsterdam

Deelnemers: ca. 12 landen,
9 meetings in 5 jaar

2008

Rijksinstructie bij aanschaf ICT

2007

Overheidsbrede werking 
pas-toe-of-leg-uit 

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm