69%
70%
71%
76%
100%
Klik op de sectoren of op de pijl naar beneden voor meer informatie. 
Trends en verwachtingen per overheidssector 2017
Informatieveiligheidstandaarden
DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
59%
85%
68%
61%
75%
68%
Trends en verwachtingen Rijk 2017
Informatieveiligheidstandaarden
DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
46%
90%
96%
52%
33%
Trends en verwachtingen Uitvoerders 2017
Informatieveiligheidstandaarden
DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
83%
77%
71%
77%
77%
41%
Trends en verwachtingen Provincies 2017
Informatieveiligheidstandaarden
DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
51%
56%
74%
63%
Trends en verwachtingen Waterschappen 2017
Informatieveiligheidstandaarden
DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
91%
Trends en verwachtingen Gemeenten 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Als de groei over het afgelopen half jaar wordt doorgezet in 2017 hebben alleen de gemeenten kans om aan het streefbeeld van het Nationaal Beraad te voldoen eind 2017. 

Voor de overige overheidssectoren geldt dat deze gemiddeld blijven steken tussen de 69% (Rijk) en 76% (Uitvoerders) gemiddelde adoptiegraad.

Conclusie

Gemeenten
Waterschappen
Provincies
Uitvoerders
Rijk
Trends en verwachtingen per overheidssector 2017
Informatieveiligheidstandaarden
DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC

Als de groei over het afgelopen half jaar wordt doorgezet in 2017 dan staat geen van de standaarden eind 2017 op 100%.

De groei is beperkt.

De groei is over alle standaarden ongeveer
gelijk (TLS doet het iets beter).

Conclusie

Trends en verwachtingen Rijk 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Het gebruik van TLS is momenteel al heel groot. Als de groei over het afgelopen half jaar wordt doorgezet in 2017 dan haalt deze standaard al
voor het midden van 2017 de 100%.

De groei tussen de verschillende standaarden verschilt flink.

De mailstandaarden blijven achter t.o.v. de webstandaarden.

Begin 2017 gebruikten minder domeinen DKIM dan in medio 2016 (scheelt 1 domein). Hier is geen duidelijke verklaring voor en betreft waarschijnlijk een tijdelijke teruggang. Het zorgt echter wel voor een negatieve extrapolatie. 

Conclusie

DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
Trends en verwachtingen Uitvoerders 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Als de groei over het afgelopen half jaar wordt doorgezet in 2017 dan staat geen van de standaarden eind 2017 op 100%.

De uitgangspositie van de verschillende standaarden verschilt flink.

Het gebruik van DKIM is niet toegenomen en zal daarom bij deze extrapolatie ook  niet toenemen. 

Conclusie

DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
Trends en verwachtingen Provincies 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Als de groei over het afgelopen half jaar wordt doorgezet in 2017 dan zal het gebruik van TLS naar verwachting voor eind 2017 op 100% zitten.

Bovendien zal het aantal domeinen dat TLS veilig instelt volgens de aanbevelingen van het NCSC
ook voor eind 2017 de 100% bereiken.

Het verschil in de uitgangspositie van de verschillende standaarden is bij de waterschappen het grootst. 

Conclusie

DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
Trends en verwachtingen Waterschappen 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Als gemeenten dezelfde groei doorzetten als zij het afgelopen half jaar hadden, dan zullen bijna alle standaarden eind 2017 volledig gebuikt worden. 

Voor de webstandaarden geldt een verwachting van 100%.

Voor de mailstandaarden geldt dat alleen DMARC naar verwachting iets achter blijft, maar met een verwachte adoptie van 91% is dat nog altijd ruim meer dan bij de andere overheden. 

Conclusie

DMARC
SPF
DKIM
TLS conform NCSC
TLS
DNSSEC
Trends en verwachtingen Gemeenten 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm