Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie

"Websites en e-mail van de overheid moeten op een veilige manier bereikbaar zijn.  Daar zorgen deze informatieveiligheidstandaarden voor. De overheid heeft afgesproken om deze standaarden in te voeren voor het einde van 2017. Uit de tussentijdse metingen van het Forum Standaardisatie blijkt dat de overheid op weg is maar dat er wel een paar tandjes bij moeten om de afgesproken ambitie te halen." 

Larissa Zegveld, directeur KING

“In de Digitale Agenda 2020 zijn de ambities van gemeenten vastgelegd om klaar te zijn voor de informatiesamenleving 2020. Informatieveiligheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. We zijn blij te zien dat de grote inzet van gemeenten en de collectieve aanpak in de vorm van de informatiebeveiligingsdienst (IBD) ook bij de adoptie van de standaarden z’n vruchten afwerpt!” 

"Websites en e-mail van de overheid moeten op een veilige manier bereikbaar zijn.  Daar zorgen deze informatieveiligheidstandaarden voor. De overheid heeft afgesproken om deze standaarden in te voeren voor het einde van 2017. Uit de tussentijdse metingen van het Forum Standaardisatie blijkt dat de overheid op weg is maar dat er wel een paar tandjes bij moeten om de afgesproken ambitie te halen." 

Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter Forum Standaardisatie

“In de Digitale Agenda 2020 zijn de ambities van gemeenten vastgelegd om klaar te zijn voor de informatiesamenleving 2020. Informatieveiligheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. We zijn blij te zien dat de grote inzet van gemeenten en de collectieve aanpak in de vorm van de informatiebeveiligingsdienst (IBD) ook bij de adoptie van de standaarden z’n vruchten afwerpt!” 

Larissa Zegveld, directeur KING

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm