Groei
Begin 2017
Medio 2016
Totaalscore per standaard
Adoptiegraad per standaard 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Domeinen die horen bij de deelnemers van het Nationaal Beraad.

De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur. 

De 25 best bezochte domeinen van Rijksoverheden (en uitvoerders).

De domeinen van de andere partijen die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het nationaal beraad, zoals:

  • Uitvoerders (de Manifestpartijen)
  • Gemeenten
  • Provincies en Waterschappen
  • Partijen die behoren tot Klein LEF

 

Om welke domeinen gaat het?

Groei
Begin 2017
Medio 2016
Adoptiegraad per standaard 2017
Informatieveiligheidstandaarden

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm