Forum Standaardisatie zet zich in voor interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid via open standaarden. Open standaarden zijn afspraken over de wijze waarop gegevens uitgewisseld worden. Overheden, bedrijven en burgers kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren.

Wat zijn
open standaarden?

Waarom
open standaarden?

Door open standaarden is informatie makkelijker digitaal uit te wisselen (interoperabiliteit). Ook stimuleert het de onafhankelijkheid van softwareleveranciers.

Interoperabiliteit

Het vermogen van (informatie-)systemen om digitale gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties. Open standaarden zijn een belangrijk instrument voor interoperabiliteit.

Onafhankelijkheid

Open standaarden verminderen voor de overheid de afhankelijkheid van softwareleveranciers. Als software gebruikmaakt van open standaarden kunnen verschillende leveranciers werken aan de ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen die op elkaar aansluiten.

Beleid
open standaarden

Open standaarden zijn voor overheden de norm. Voor de lijst met verplichte open standaarden van Forum Standaardisatie geldt het ‘pas toe of leg uit’ principe.

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm