61%
11%
28%
61%
19%
20%
60%
25%
15%
niet toegepast
deels toegepast
volledig toegepast
216
Totaal
Monitoring 2014
(61%)
(11%)
(28%)
132
24
60
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
361
Totaal
Monitoring 2015
(61%)
(19%)
(20%)
221
69
71
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
387
Totaal
Monitoring 2016
(60%)
(25%)
(15%)
232
96
59
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
Monitor 2014
Monitor 2015
Monitor 2016
Meting juli 2015 - juni 2016
Standaarden toegepast in voorzieningen
Open standaardenbeleid
7 / 10
9 / 12
10 / 12
9 / 10
14 / 15
2 / 2
10 / 10
7
6
5
4
3
2
1

Deze voorzieningen passen alle relevante standaarden toe, of hebben concrete plannen deze op korte termijn toe te passen.

Best scorende voorzieningen
Standaarden toegepast in voorzieningen
Meting juli 2015 - juni 2016
Generieke voorzieningen 2016
Open standaardenbeleid

Voor veel voorzieningen is een flink aantal standaarden relevant, gemiddeld bijna 11 standaarden per voorziening.

Veel voorzieningen hebben ten opzichte van de vorige meting vooruitgang geboekt, met als positieve voorbeelden BRT, Digi-Inkoop, DigiD Machtigen en Ondernemersplein.

In de meeste gevallen voldoen de onderzochte voorzieningen aan (de meeste) daarvoor relevante open standaarden: aan 60% wordt voldaan, 25% voldoet deels of dit is gepland en in 15% van de gevallen wordt op dit moment (nog) niet voldaan aan een relevante open standaard.

De genoemde voorzieningen gebruiken alle (voor die voorziening relevante) standaarden, of zijn van plan dit op korte termijn te gaan doen.

Deze voorzieningen passen alle relevante standaarden toe, of hebben concrete plannen deze op korte termijn toe te passen.

Best scorende voorzieningen

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm