Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de webstandaarden

Niet geadopteerd
Geadopteerd
medio 2018
begin 2018

Totaal gemiddelde

Begin 2018
September 2018

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden 

Informatieveiligheidstandaarden

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden 

Adoptie van de webstandaarden

September 2018
Begin 2018

Totaal gemiddelde

12%
88%
18%
82%
begin 2018
medio 2018
Geadopteerd
Niet geadopteerd