Informatieveiligheidstandaarden

Stand van zaken gemiddelde adoptiegraad van 563 overheidsdomeinen 

Niet geadopteerd
Geadopteerd

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2017

Meting
medio 2018

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van deze standaard. 

Resultaten per streefbeeldafspraak
13%
87%
20%
80%
Meting
begin 2018

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2018

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2019

Informatieveiligheidstandaarden
Algehele Stand van zaken gemiddelde adoptiegraad van 563 overheidsdomeinen 

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2017

Er zijn drie streefbeeldafspraken. Per afspraak ziet u de stand van zaken met betrekking tot adoptie van deze standaard. 

Meting
begin 2018
Meting
medio 2018
13%
87%
20%
80%

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2018

15%
85%
22%
78%

Gemiddelde adoptie
IV standaarden afspraak
uiterlijk 2019

medio 2018
41%
59%
Niet geadopteerd
Geadopteerd

Om welke domeinen gaat het?

In totaal zijn in deze meting 563 domeinen
getoetst, bestaande uit: 

Domeinen die horen bij de deelnemers van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid.

De domeinen die horen bij voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur.

De 30 best bezochte domeinen van Rijksoverheden (en uitvoerders).

De domeinen van de andere partijen die direct of indirect vertegenwoordigd zijn in het nationaal beraad, zoals: 

  • Uitvoerders (de Manifestpartijen)
  • Gemeenten
  • Provincies en Waterschappen
  • Partijen die behoren tot Klein LEF
Meting
medio 2018
Meting
begin 2018

De individuele testresultaten zijn terug te vinden in deze PDF

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm