Aan de slag met open standaarden

Overheden en semioverheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw(ing) van ICT-voorzieningen boven de €50.000 te gebruiken. In het geval dat de ICT-voorziening minder dan €50.000 bedraagt is het niet verplicht de standaarden toe te passen maar wel verstandig. De beslisboom toont na het beantwoorden van een aantal vragen de 'pas toe of leg uit' (PTOLU) standaarden die mogelijk van belang zijn voor de aan te besteden ICT-voorziening. Aan te raden is om met het aanbestedingsteam nog na te gaan of de getoonde standaarden inderdaad van toepassing zijn.

Beslisboom ICT aanbestedingen
en open standaarden
Regelhulp betrouwbaar-
heidsniveaus

Forum Standaardisatie beheert een handreiking en online tool (of regelhulp)  waarmee overheidsdienstverleners kunnen inschatten welk niveau authenticatiemiddel zij dienen toe te passen alvorens zij in overleg gaan met de middelenverstrekkers.

Zelfmeettool Internet.nl

De website Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Internetgebruikers kunnen op een eenvoudig en geautomatiseerd checken of hun website, internetverbinding en e-mail en voldoen aan moderne, veilige internetstandaarden. Als één of meerdere standaarden niet up-to-date zijn, krijgt de bezoeker advies over wat er verbeterd kan worden.

Ga naar Internet.nl

Helpdesk

Heeft u vragen over open standaarden, dan kunt u terecht bij onze helpdesk. Dit kan per mail of telefonisch. Jaarlijks beantwoordt de helpdesk ruim 700 vragen m.b.t. de aanschaf, toepassing of het beheer van open standaarden. 

721
vragen per jaar

Standaardisatie,
wat is dat?

Standaardisatie en
beveiliging

Baten van standaardisatie

Kies één van onderstaande video's
Nederlandse Overheids 
Referentie Architectuur 

NORA is een instrument voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het bestaat uit een set kaders en afspraken met betrekking tot de interoperabiliteit en kwaliteit van digitale dienstverlening. De toepassing van open standaarden is één van de centrale principes van de NORA.

Meer over NORA

Aan de slag met open standaarden

De open standaardenlijst van Forum Standaardisatie bestaat uit verplichte ('pas toe of leg uit') en aanbevolen open standaarden voor organisaties in de publieke sector, zoals gemeenten, provincies, de rijksoverheid, waterschappen en uitvoeringsorganisaties. 

Het gebruik van open standaarden bevordert interoperabiliteit en stimuleert leveranciersonafhankelijkheid. Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers. Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen. Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier. Open standaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem.

Beslisboom ICT aanbestedingen
en open standaarden

Overheden en semioverheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw(ing) van ICT-voorzieningen boven de €50.000 te gebruiken. In het geval dat de ICT-voorziening minder dan €50.000 bedraagt is het niet verplicht de standaarden toe te passen maar wel verstandig. De beslisboom toont na het beantwoorden van een aantal vragen de 'pas toe of leg uit' (PTOLU) standaarden die mogelijk van belang zijn voor de aan te besteden ICT-voorziening. Aan te raden is om met het aanbestedingsteam nog na te gaan of de getoonde standaarden inderdaad van toepassing zijn.

Regelhulp betrouwbaar-
heidsniveaus

Forum Standaardisatie beheert een handreiking en online tool (of regelhulp)  waarmee overheidsdienstverleners kunnen inschatten welk niveau authenticatiemiddel zij dienen toe te passen alvorens zij in overleg gaan met de middelenverstrekkers.

Zelfmeettool Internet.nl

De website Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Internetgebruikers kunnen op een eenvoudig en geautomatiseerd checken of hun website, internetverbinding en e-mail en voldoen aan moderne, veilige internetstandaarden. Als één of meerdere standaarden niet up-to-date zijn, krijgt de bezoeker advies over wat er verbeterd kan worden.

Ga naar Internet.nl

Helpdesk

Heeft u vragen over open standaarden, dan kunt u terecht bij onze helpdesk. Dit kan per mail of telefonisch. Jaarlijks beantwoordt de helpdesk ruim 700 vragen m.b.t. de aanschaf, toepassing of het beheer van open standaarden. 

721
vragen per jaar

Standaardisatie,
wat is dat?

Standaardisatie en
beveiliging

Baten van standaardisatie

Nederlandse Overheids 
Referentie Architectuur 

NORA is een instrument voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het bestaat uit een set kaders en afspraken met betrekking tot de interoperabiliteit en kwaliteit van digitale dienstverlening. De toepassing van open standaarden is één van de centrale principes van de NORA.

Meer over NORA

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm